Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin pandemian tuomista haasteista huolimatta

Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin, asiointinsa keskittäneiden määrä lisääntyi ja lainakanta kasvoi markkinoita nopeammin. Ryhmän tärkein onnistumisen mittari, asiakastyytyväisyys, pysyi erittäin vahvalla tasolla. Globaalin pandemian seurauksena Säästöpankkiryhmän tulos laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tuloksen odotetaan olevan viimevuotista matalampi, mutta selvästi positiivinen. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja alkuvuodelta 2020 oli 10,6 miljoonaa euroa (66,6 milj. euroa vertailujaksolla 1.1.2019-30.6.2019). Etenkin sijoitustoiminta painoi tulosta. Nettotulos oli 7,6 miljoonaa euroa (50,9 milj. euroa), josta Säästöpankkiryhmän omistajien osuus oli 7,4 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa).  ”Maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset iskivät keväällä myös Säästöpankkiin. Olemme kuitenkin vakaalla pohjalla ja tuloksemme on vahvasti positiivinen. Pandemiakriisi on meille kaikille yhteinen, ja siksi tärkeänä tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme tänä haastavana aikana,” Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen toteaa.  Säästöpankkien rooli asiakkaidensa auttamisessa pandemian yli onkin osoittautunut...

Lue lisää ›

Muutos Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Aktia Pankki Oyj on tänään luovuttanut yhtiön hallituksen päätöksen nojalla 4 595 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan osakepalkkion maksamiseksi yhtiön toimitusjohtajalle. Aktia Pankki Oyj on lisäksi tänään sopimuksenmukaisesti palautuksena vastaanottanut 32 389 osaketta, jotka alun perin annettiin vastikeosakkeina Aktia Pankki Oyj:n Aktia Varainhoito Oy:n vähemmistöosuuksien hankkimisen yhteydessä helmikuussa tänä vuonna. Oikeus vastineosakkeisiin oli ehdollinen sille, että aikaisempi vähemmistöomistajan työsuhde Aktiaan jatkuu koko strategiakauden 2019−2023.     Edellä mainitun luovutuksen ja palautuksen jälkeen yhtiön hallussa on 113 372 osaketta. Lähde: Aktia

Lue lisää ›

Heinäkuussa osakemarkkinat globaalisti vaakalennossa, mutta pohjoismaiden keskeiset indeksit nousussa

Heinäkuussa suomalaiset Danske Bankin yksityissijoittaja-asiakkaat kävivät aktiivisesti kauppaa kesälomista huolimatta. Suomen osuus vaihdosta pysyi lähellä 80 %. Toiseksi eniten kauppaa käytiin Saksan ja Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Heinäkuussa tuloskausi ja heikkenevä Yhdysvaltain dollari toivat melko isoja alueellisia tuottoeroja eurosijoittajille. Kokonaisuutena suomalaiset yksityissijoittajat olivat netto-ostajia Suomessa ja nettomyyjiä USA:ssa ja Saksassa. Danske Bankin suomalaiset yksityissijoittaja-asiakkaat olivat heinäkuussa varsin aktiivisia. Yhdysvalloissa selvästi eniten kauppaa käytiin Teslan osakkeella, joka jatkoi heinäkuun alkupuolella kesäkuun lopulla käynnistynyttä rajua nousuaan. Meno on hieman rauhoittunut viime viikkoina, mutta osake on edelleen selvästi korkeammalla kuin kesäkuun lopussa. Suomessa kauppaa käytiin mukavasti nouseviin kursseihin. Netto-ostetuista Neste ja Nordea raportoivat markkinoiden odotuksiin nähden riittävän hyvät tulokset, ja etenkin Neste jatkoi nousuaan tulosraportin jälkeenkin. Nettomyydyissä hieman yllättäen kärkisijoilla olivat Finnair ja Outokumpu. Finnairin...

Lue lisää ›

Yli puolet suomalaisista sijoittajista tuntee ilmastoriskinsä huonosti – valtaosan mielestä ilmastonmuutos kannattaisi huomioida sijoituksissa jo taloudellisista syistä

Suomalaisten sijoittajien valtaenemmistö pitää kaasuyhtiöitä, öljy-yhtiöitä ja hiileen tukeutuvia energiayhtiöitä vähemmän houkuttelevina sijoituskohteina, käy ilmi S-Pankin uudesta tutkimuksesta. Ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia. S-Pankin uudesta kyselytutkimuksesta selviää, että neljä viidestä suomalaisesta on ainakin jossain määrin huolestunut ilmastonmuutoksesta. Etelä-Suomessa ollaan huolestuneempia kuin pohjoisessa, ja naiset ovat miehiä huolestuneempia. Huolissaan ovat myös kotimaiset sijoittajat, jotka ovat sijoittaneet rahojaan esimerkiksi rahastoihin tai osakkeisiin. Tästä huolimatta vain pieni vähemmistö sijoittajista arvioi ymmärtävänsä, millaisia riskejä ilmastonmuutos aiheuttaa heidän sijoituksilleen. S-Pankin Kantarilla teettämässä kyselyssä yli puolet suomalaisista sijoittajista arvioi tuntevansa vähintään melko huonosti sijoitustensa ilmastoriskit. "Fossiilisia polttoaineita tuottavat energiayhtiöt kuuluvat tyypillisesti laajasti hajautettujen rahastojen sijoituskohteisiin ja moni tulee tahtomattaankin sijoittaneeksi yhtiöihin, jotka eivät välttämättä lukeudu menestyjiin, kun yhteiskunnat sopeuttavat itseään vähähiilisempään elämään tulevina vuosina", arvioi sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankista. Rohkaisevana...

Lue lisää ›

Oma talous tasapainoon – tässä viisi vinkkiä

Talouden tasapainoittaminen tarkoittaa sitä, että tekee parhaansa pystyäkseen maksamaan omat laskunsa ajallaan, ja elämään kuitenkin täysipainoista elämää. Täysipainoinen elämä tarkoittaa työtä tai tekemistä, asuntoa, ruokaa, harrastuksia, sosiaalista elämää ja terveyttä. Yksi talouden tasapainon peruspilari on suunnittelu, varsinkin jos taloutesi on tiukoilla. Tiukan talouden vinkki numero yksi Älä maksa turhia kuluja. Jos sinulla on esimerkiksi kolme erillistä osamaksuluottoa tai pientä lainaa, voi olla että maksat jokaisesta laskusta jonkinlaisen muutaman euron käsittelykulun korojen päälle. Mitä jos voisit yhdistää pienet lainasi, ja säästäisit näissä ylimääräisissä kuluissa. Lainat.fi tarjoaa tähän ratkaisun. Voit yhdeltä sivustolta tehdä lainahakemuksen ja saada useamman lainatarjouksen. Se, että saat tarjouksen, ei tarkoita, että sitä on pakko hyväksyä. Lainatarjouksen avulla voit kuitenkin helposti laskea, mitä säästät jos teet tällaisen yhdistelmälainan. Jotkin...

Lue lisää ›

Asuntolainojen lainakatto palautetaan 90 prosenttiin – tätä se tarkoittaa

Keväällä jyllännyt koronapandemia vaikutti myös asuntomarkkinoihin, jonka vuoksi Finanssivalvonta on päättänyt nostaa lainakattoa. Finanssivalvonta palauttaa asuntolainojen lainakaton 90 prosenttiin ja se tulee koskemaan kaikkia muita paitsi ensiasunnon ostajia. Lainakattoa laskettiin vuonna 2018, kun huolet kotitalouksien velkaantumisesta yltyivät. Säästöpankin henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Markus Laurin mukaan muutos auttaa asuntomarkkinoilla sekä myyjiä että ostajia.  ”Muutos on perusteltavissa asuntomarkkinoiden tukemiseksi sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Elämäntilanteiden muuttuessa on luonnollista, että asunnonvaihtotarpeita tulee. Koronatilanne on hetkellisesti vaikuttanut asuntomarkkinoihin ja on hienoa, että Finanssivalvonta reagoi asiaan nopeasti lainakaton palauttamisen kautta” Lauri kertoo.   Lainakaton nosto turvaa työvoiman liikkuvuutta Lainakaton nosto tukee asuntokauppaa, mutta on myös tärkeä toimi työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi. Lainakatto tarkoittaa, että asuntolainaa saa enimmillään 90 prosenttia suhteessa lainan vakuuksien arvosta. ”Esimerkiksi kasvukeskuksiin muutto on mahdollistettava....

Lue lisää ›

SDP:n Viitanen pitää ulkomaisten rahastojen lähdeveron etenemistä tärkeänä

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on vastikään nimittänyt asiantuntijatyöryhmän selvittämään, voidaanko ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osingoista periä 5 prosentin lähdeveroa vuoteen 2022 mennessä. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) pitää asian etenemistä tärkeänä.- Ulkomaiset sijoittajat saavat Helsingin pörssin yhtiöiden vuosittain maksamista yli 10 miljardin euron osingoista noin puolet. Niistä miltei kaikki kertyy rahastoille ja muille toimijoille, jotka eivät maksa tuloista veroa Suomeen. Asettamalla maltillinen lähdevero näille verovapaille osingoille voisimme saada jopa satoja miljoonia verotuloja joka vuosi, Viitanen toteaa.SDP on kannattanut ulkomaisten rahastojen osinkojen verottamista jo ennestään. Viitanen pitää lähdeveron toteutusta erityisen ajankohtaisena nyt, sillä koronaepidemian myötä tarvitaan lähivuosina keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi.- Työn käynnistäminen varmistaa sen, että vero olisi mahdollista ottaa käyttöön hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2022. Meidän...

Lue lisää ›

Suomalaisten perinnässä oleva velkamäärä pomppasi ennätyslukemiin

Perinnässä olevan kuluttajavelan kokonaismäärä on lähtenyt kevään 2020 aikana uuteen kasvuun. Euroopan toiseksi suurimman luotonhallintayhtiön Lowellin tilastojen mukaan suomalaisten perintään edenneen velan määrä on kasvanut lukuisista kotitalouksille kohdistetuista joustoista huolimatta. Kuluttajien velan kokonaismäärän kehitys Lowellilla. Kuvaaja kertoo kuluttajien kokonaisvelkamäärän prosentuaalisesta kehityksestä. Vertailuluvuksi on valittu kuluttajien keskimääräinen kokonaisvelkamäärä 1.1.2016. Suomalaiskuluttajien perinnässä olevan kokonaisvelan määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin, kertoo tuore maksukäyttäytymistä ja perinnän velkamäärän muutosta kuvaava Lowell Analyysi. Kuluttajien maksamatta jääneitä, perintään edenneitä velkoja tarkasteleva tilasto perustuu Lowellin omaan tietokantaan, ja kuvaa kokonaisvelkamäärän kehitystä ennen mahdollisia oikeudellisia toimenpiteitä sekä julkista maksuhäiriömerkintää. ”Joustot eivät ole hidastaneet velkakehitystä riittävästi” Perinnän kokonaisvelkamäärän kasvuvauhtia on jarruttanut syksyllä 2019 voimaan astunut laki korkokaton säätelystä sekä loppuvuoden postilakko, jonka vuoksi monet yritykset pidensivät maksuaikojaan.  Keväällä 2020...

Lue lisää ›

Verkkokaupan arvonlisäverouudistuksen käyttöönotto siirtyy kesään 2021

Verkkokaupan arvonlisäverouudistuksen käyttöönottoa on päätetty lykätä koronaepidemian vuoksi. EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät uudistuksen joulukuussa 2017 ja se oli tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. EU:n komissio ehdotuksesta käyttöönotto siirtyy kuitenkin ensi vuoden kesään toteutuen 1.7.2021 alkaen. Verkkokauppa voi huolehtia ilmoituksista ja maksuista yhdessä palvelussa Uudistuksella laajennetaan arvonlisäveron sähköisten palveluiden erityisjärjestelmän soveltamisalaa aiemmasta. Tätä järjestelmää (ns. Mini One Stop Shop) ovat voineet käyttää EU-alueelle ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset, jotka myyvät tele-, lähetys- tai sähköisiä palveluja kuluttajille EU-maissa. Heinäkuusta 2021 lähtien erityisjärjestelmä laajenee myös muihin kuluttajille myytävien palvelujen myyntiin ja tavaroiden verkkokauppaan kuluttajille. Tällä hetkellä EU:n sisämarkkinoilla toimivan verkkokaupan on rekisteröidyttävä toiseen EU-maahan, jos tavaroiden kuluttajamyynti kyseiseen maahan ylittää sikäläisen lainsäätäjän asettaman euromääräisen kynnysarvon. Uudistuksen toteuduttua verkkokauppiaiden ei enää tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa jäsenmaissa,...

Lue lisää ›

Säästöpankki, GOS Yritysrahoitus ja Tesi yhteistyöhön: 10 miljoonan euron pilottirahastolta lainaa pk-yrityksille

Säästöpankki, GOS Yritysrahoitus Oy ja Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) perustavat uudenlaisen pk-yritysten rahoittamiseen erikoistuvan rahaston. Rahasto laajentaa erityisesti pienten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia tarjoamalla pankkirahoitusta täydentävää vieraan pääoman ehtoista rahoitusta kassavirtapositiivisiin pk-yrityksiin. GOS Yritysrahoitus Oy on perustanut GOS Private Debt I Ky -velkarahaston, joka tarjoaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta lähtökohtaisesti kassavirtapositiivisiin pk-yrityksiin. Säästöpankki tukee suomalaisten pk-yritysten kasvua ja kehitystä sijoituksella GOS Private Debt I -rahastoon. Pääomaltaan 10 miljoonan euron rahaston muina sijoittajina ovat valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) sekä rahaston perustamisesta vastaava GOS Yritysrahoitus Oy. GOS Private Debt I -rahaston toiminta käynnistyy kesäkuun 2020 aikana. Pilottirahasto laajentaa erityisesti pienten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi yrityskauppa-, sukupolvenvaihdos- ja investointitilanteissa. Rahasto hyödyntää toiminnassaan GOS:n kehittynyttä riskienhallinnan analyysi- ja ennustemallia, jolla pieniäkin yrityksiä voidaan analysoida kustannustehokkaasti. ”Uusi rahasto...

Lue lisää ›