Asuntosijoittaminen vaihtoehto

Asuntosijoittaminen on onnistuessaan tuottoisa ja matalariskinen sijoitusmuoto. Asuntojen hinnat ja vuokrat kehittyvät pitkällä aikavälillä tarkasteltuina varsin vakaasti. Rahoittajien suhtautuminen asuntosijoittamiseen on suopeaa. Asunto toimii lainan vakuutena ja edullinen laina yhdistyy erinomaisesti vakaaseen vuokratuottoon. Asuntosijoittamisen tuottoon voi vaikuttaa tekemällä itse mahdollisuuksien mukaan. Muiden hoidettavaksi ulkoistamalla lopputulos voi olla omalta kannalta kätevämpi esimerkiksi ajanpuutteen takia. Vuokratuoton laskemiseen kannattaa perehtyä hyvin, jotta osaa vertailla keskenään erilaisia sijoituskohteita ja niiden kannattavuutta.

Asuntomarkkinat

Asuntomarkkinoita pidetään usein osakemarkkinoita tehottomampina. Markkinoilta voi löytää alihinnoiteltuja asuntoja. Asuntosijoittaminen ei kuitenkaan ole kaikille paras vaihtoehto. Asuntosijoittamisen aloittaminen vaatii alkupääomaa, jota kaikilla ei ole riittävästi. Suora asuntosijoittaminen edellyttää alkupanostusta pohjatyön muodossa. Työ ei suinkaan lopu siihen, että ensimmäinen vuokralainen on saatu hankittua asuntoon. Danske Bankin mukaan Pohjoismaiden asuntomarkkinoiden poikkeuksellinen nousu taittuu ensi vuonna. Liikaa ei kannata huolehtia etukäteen, sillä asuntosijoittamisen käsitteet ja perusperiaatteet on opeteltavissa. Asuntosijoittaminen on myös suosittu sijoittamisen muoto, eikä pelkästään sen takia että tehtävään työn määrään voi vaikuttaa itse. Sijoittaja onnistuu silloin, kun hän löytää omaan taloudelliseen tilanteeseen sopivan sijoitustavan. Tämä periaate toimii myös asuntosijoittamisen kohdalla.

Sijoitusasunnon hankkiminen

Sijoitusasuntoon pääsee helposti kiinni asunnonvaihdon yhteydessä. Edellisen asunnon voi muuttaa sijoituskohteeksi esimerkiksi silloin kun on tarve muuttaa suurempaan asuntoon. Sijoitusasunnon voi hankkia kiinteistövälittäjän avulla. Tällöin voi tehdä toimeksiannon, jonka mukaisen asunnon välittäjä etsii. Hankkimalla sijoitusasunnon uudiskohteesta, jää vuokralaisen etsiminen rakennuttajan tehtäväksi. Rakennuttaja myös antaa vuokratuottotakuun. Vuokratuottotakuun voimassaoloaika kannattaa selvittää huolellisesti etukäteen. Uudistuotannosta vain osa on kohdistettu sijoittajille, joten sijoituskohdetta ei välttämättä saa haluamastaan paikasta. Edullisimman kohteen saa hankkimalla sijoituskohteen itse ja remontoimalla sen tarvittaessa. Tällöin remontointikustannukset eivät yllätä ja materiaalivalinnoilla voi vaikuttaa hintaan. Remontoiminen vie aikaa, jota ei kaikilla ole. Sopivan vuokralaisen etsiminen voi viedä aikaa ja olla työlästä.

Sijoitusasunnon hankkimisessa hyvä teko olisi ollut vuosia sitten sijoittaa euroja kryptovaluuttaan esimerkiksi bitcoineihin, joita sai vuosia sitten edullisesti, ja jonka arvo on nyt yli 50 000 euroa. Vastaavia tarinoita ei helposti löydy, mutta tällä hetkellä sijoitukset kryptovaluuttoihin ovat yhä riskisijoituksia, jotka voivat tuottaa hyviäkin tuloksia, jos olet valmis riskisijoittamiseen.

Vastuukysymykset

Asuntosijoittamista suunnittelevan on hyvä miettiä sitä, minkä verran haluaa käyttää omaa aikaa tai ostopalveluja sijoitusprosessin eri vaiheissa. Oman oikeudellisen vastuun ja riskinhallinnan ulkoistaminen kokonaan ei ole mahdollista. Asunnon vuokraamista suunnittelevan on syytä perehtyä hyvään vuokratapaan. Vuokrauksessa noudatetaan reiluja pelisääntöjä. Mikäli vuokrasopimukseen halutaan erityisehtoja esimerkiksi tupakoinnista, lemmikeistä tai muusta vastuusta, pitää se tuoda esiin jo vuokrausilmoituksessa. Asuntoon liittyvät asiakirjat kannattaa käydä huolellisesti läpi. Asuinhuoneiston vuokrausta koskeva laki on kirjoitettu yleistajuisesti, ja se on syytä lukea huolellisesti läpi, jotta on selvillä vuokranantajan ja vuokralaisen vastuista.  Vuokrasopimus on tärkein asiakirja asuntoa vuokrattaessa. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on varmistettava, että molemmat osapuolet ymmärtävät mitä sopimuksella on sovittu.

Asuntojen hallinnointi

Myytin mukaan asuntojen hallinnointiin menee paljon aikaa. Asuntojen hallinnointiin käytettävien tuntien määrää ei ole syytä vähätellä. Sijoitusasunto ei ole sopiva sijoitusmuoto silloin, kun haluaa säästää täysin vaivattomasti. Asuntojen hallinnointi ei kuitenkaan vie niin paljon aikaa kuin moni kuvittelee. Ajan ja vaivan määrään voi vaikuttaa itse usealla eri tavalla. Mikäli sijoitusasunnot sijaitsevat lähellä toisiaan, kohteissa on helppoa käydä tarvittaessa. Keskeisellä sijainnilla olevat kohteet ovat helpommin vuokrattavissa, eikä vuokralaisen etsiminen työllistä niin paljon kuin huonolla sijainnilla olevan kohteen vuokraaminen. Yksiöt ovat helpommin vuokrattavissa kuin suuremmat asunnot. Usein yksiön vuokraamiseen tarvitaan vain yksi näyttö. Vanhan asunnon remontointiin menee aikaa, kun taas uudiskohde ei yleensä kaipaa remontoimista. Hyväkuntoinen ja siisti asunto on vuokrattavissa pienellä vaivalla. Asunnon ei kuitenkaan tarvitse olla luksustasoa. Vuokratason oikea määrittäminen on tärkeää, sillä mikäli vuokrataso on liian korkea, on vuokralaisen löytäminen vaikeaa. Vuokralainen voi myös etsiä pian edullisemman kohteen, ja uuden vuokralaisen etsiminen työllistää.