Suomen Pankki kartoitti ensimmäistä kertaa laajasti talousosaamistyötä

Monet eri tahot tekevät työtä suomalaisten talousosaamisen edistämiseksi, mutta yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja yritysten välillä voisi tehdä tehokkaammin. Tämä käy ilmi Suomen Pankin tuoreesta kartoitusraportista. Raportti perustuu keväällä 2020 Suomen Pankin talousosaamishankkeen verkostolle lähettämään kyselyyn. Siinä selvitettiin organisaatiokohtaisesti ja toiminnoittain käynnissä olevaa talousosaamisen edistämistoimintaa. Kyselyyn vastasivat kaikki keskeiset toimijat, yhteensä 46 organisaatiota. Talousosaamisen edistämisen toimintamuotoja raportoitiin yhteensä 141 kappaletta. Kartoitusraportin mukaan talousosaamisen edistämistä on kohdennettu hyvin paljon kouluihin ja nuoriin. Kaikki kansalaiset tarvitsevat kuitenkin matalan kynnyksen ennakoivia neuvontapalveluita oman talouden valinta- ja päätöksentekotilanteisiin. Myös ammattilaiset tarvitsevat tietoa muiden toiminnasta. Olemassa olevan tiedon ja palveluiden löydettävyyttä tulee raportin mukaan parantaa. Kysely osoitti puolueettoman paikan tarpeen tiedon jakamiselle. Palveluita ja materiaaleja tulee olla tarjolla eri kielillä sekä selkokielisesti. Projektipäällikkö Anu Raijaksen mukaan...

Lue lisää ›

OP Ryhmä maksaa Tuotto-osuuksien korot tammikuussa 2021

OP Ryhmä noudattaa Euroopan keskuspankin (EKP:n) antamaa suositusta ja lykkää edelleen Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua. Tuotto-osuuksien korot maksetaan tammikuussa 2021. OP Ryhmä tiedotti 2.4.2020 lykkäävänsä Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua kesäkuulta lokakuulle 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan maaliskuussa antamien suositusten mukaisesti. EKP on 28.7.2020 pidentänyt suosituksensa voimassaoloaikaa ja kehottaa pankkeja pidättäytymään voitonjaosta 1.1.2021 asti. Myös Finanssivalvonta on pidentänyt voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 asti. Suosituksella pyritään turvaamaan pankkien kykyä tukea reaalitaloutta yritys- ja kotitalousrahoituksella koronapandemian aiheuttaman talouskriisin vaikutusten helpottamiseksi. OP Ryhmä on yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, ja sen CET1-vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa vahva 17,7 prosenttia, mikä ylittää viranomaisen asettaman minimivaatimuksen 8 prosenttiyksiköllä. Vuodelta 2019 kertynyt Tuotto-osuuksille maksettava korko on yhteensä 97 miljoonaa euroa, mikä oli ainoastaan 11,6 prosenttia OP Ryhmän vuoden 2019...

Lue lisää ›

Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin pandemian tuomista haasteista huolimatta

Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin, asiointinsa keskittäneiden määrä lisääntyi ja lainakanta kasvoi markkinoita nopeammin. Ryhmän tärkein onnistumisen mittari, asiakastyytyväisyys, pysyi erittäin vahvalla tasolla. Globaalin pandemian seurauksena Säästöpankkiryhmän tulos laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tuloksen odotetaan olevan viimevuotista matalampi, mutta selvästi positiivinen. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja alkuvuodelta 2020 oli 10,6 miljoonaa euroa (66,6 milj. euroa vertailujaksolla 1.1.2019-30.6.2019). Etenkin sijoitustoiminta painoi tulosta. Nettotulos oli 7,6 miljoonaa euroa (50,9 milj. euroa), josta Säästöpankkiryhmän omistajien osuus oli 7,4 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa).  ”Maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset iskivät keväällä myös Säästöpankkiin. Olemme kuitenkin vakaalla pohjalla ja tuloksemme on vahvasti positiivinen. Pandemiakriisi on meille kaikille yhteinen, ja siksi tärkeänä tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme tänä haastavana aikana,” Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen toteaa.  Säästöpankkien rooli asiakkaidensa auttamisessa pandemian yli onkin osoittautunut...

Lue lisää ›

Muutos Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Aktia Pankki Oyj on tänään luovuttanut yhtiön hallituksen päätöksen nojalla 4 595 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan osakepalkkion maksamiseksi yhtiön toimitusjohtajalle. Aktia Pankki Oyj on lisäksi tänään sopimuksenmukaisesti palautuksena vastaanottanut 32 389 osaketta, jotka alun perin annettiin vastikeosakkeina Aktia Pankki Oyj:n Aktia Varainhoito Oy:n vähemmistöosuuksien hankkimisen yhteydessä helmikuussa tänä vuonna. Oikeus vastineosakkeisiin oli ehdollinen sille, että aikaisempi vähemmistöomistajan työsuhde Aktiaan jatkuu koko strategiakauden 2019−2023.     Edellä mainitun luovutuksen ja palautuksen jälkeen yhtiön hallussa on 113 372 osaketta. Lähde: Aktia

Lue lisää ›

Heinäkuussa osakemarkkinat globaalisti vaakalennossa, mutta pohjoismaiden keskeiset indeksit nousussa

Heinäkuussa suomalaiset Danske Bankin yksityissijoittaja-asiakkaat kävivät aktiivisesti kauppaa kesälomista huolimatta. Suomen osuus vaihdosta pysyi lähellä 80 %. Toiseksi eniten kauppaa käytiin Saksan ja Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Heinäkuussa tuloskausi ja heikkenevä Yhdysvaltain dollari toivat melko isoja alueellisia tuottoeroja eurosijoittajille. Kokonaisuutena suomalaiset yksityissijoittajat olivat netto-ostajia Suomessa ja nettomyyjiä USA:ssa ja Saksassa. Danske Bankin suomalaiset yksityissijoittaja-asiakkaat olivat heinäkuussa varsin aktiivisia. Yhdysvalloissa selvästi eniten kauppaa käytiin Teslan osakkeella, joka jatkoi heinäkuun alkupuolella kesäkuun lopulla käynnistynyttä rajua nousuaan. Meno on hieman rauhoittunut viime viikkoina, mutta osake on edelleen selvästi korkeammalla kuin kesäkuun lopussa. Suomessa kauppaa käytiin mukavasti nouseviin kursseihin. Netto-ostetuista Neste ja Nordea raportoivat markkinoiden odotuksiin nähden riittävän hyvät tulokset, ja etenkin Neste jatkoi nousuaan tulosraportin jälkeenkin. Nettomyydyissä hieman yllättäen kärkisijoilla olivat Finnair ja Outokumpu. Finnairin...

Lue lisää ›

Yli puolet suomalaisista sijoittajista tuntee ilmastoriskinsä huonosti – valtaosan mielestä ilmastonmuutos kannattaisi huomioida sijoituksissa jo taloudellisista syistä

Suomalaisten sijoittajien valtaenemmistö pitää kaasuyhtiöitä, öljy-yhtiöitä ja hiileen tukeutuvia energiayhtiöitä vähemmän houkuttelevina sijoituskohteina, käy ilmi S-Pankin uudesta tutkimuksesta. Ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia. S-Pankin uudesta kyselytutkimuksesta selviää, että neljä viidestä suomalaisesta on ainakin jossain määrin huolestunut ilmastonmuutoksesta. Etelä-Suomessa ollaan huolestuneempia kuin pohjoisessa, ja naiset ovat miehiä huolestuneempia. Huolissaan ovat myös kotimaiset sijoittajat, jotka ovat sijoittaneet rahojaan esimerkiksi rahastoihin tai osakkeisiin. Tästä huolimatta vain pieni vähemmistö sijoittajista arvioi ymmärtävänsä, millaisia riskejä ilmastonmuutos aiheuttaa heidän sijoituksilleen. S-Pankin Kantarilla teettämässä kyselyssä yli puolet suomalaisista sijoittajista arvioi tuntevansa vähintään melko huonosti sijoitustensa ilmastoriskit. "Fossiilisia polttoaineita tuottavat energiayhtiöt kuuluvat tyypillisesti laajasti hajautettujen rahastojen sijoituskohteisiin ja moni tulee tahtomattaankin sijoittaneeksi yhtiöihin, jotka eivät välttämättä lukeudu menestyjiin, kun yhteiskunnat sopeuttavat itseään vähähiilisempään elämään tulevina vuosina", arvioi sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankista. Rohkaisevana...

Lue lisää ›

Kassavirran suunnittelu ja sopeuttavat toimenpiteet

Tasaisesti rullaavassa liiketoiminnassa kriittisen datan hankkiminen, analysointi ja hyödyntäminen jää usein rutiinien jalkoihin. Koronaviruksen kaltaisessa kriisissä kassavirran suunnittelun ja hallinnan merkitys on korostunut. Kokonaisvaltainen sekä automaattinen raportointi- ja suunnittelujärjestelmä tuottaa tiedot varmasti. Tiedolla johtaminen ei ole uusi keksintö; yritysmaailmassa on jo pitkään tehostettu eri toimintoja. Sen keräämiseen ja varastointiin on kehitetty toiminnanohjaus-, asiakashallinta- yms. järjestelmiä. Dataa tulee koko ajan lisää yhä kiihtyvällä vauhdilla. Materiaalihallinta on logistisen yrityksen keskeisin prosessi. Sen häiriöt vaikuttavat koko yrityksen toimintaan ja tulokseen. Epäile ja ennakoi Pitkällä aikavälillä yrityksiin on kertynyt paljon erilaisia järjestelmiä, sitä mukaa kun yksittäisiä tarpeita on noussut esiin ja tekniikan kehittyminen on tuonut uusia mahdollisuuksia markkinoille.  “Automaatio takaa, että tiedot ovat sekä oikeita ja keskenään synkronoituja.” Ajassa ei ole ehkä osattu –...

Lue lisää ›