S-Pankin 2,3 miljoonan kortin ostotiedot kertovat: Näin suomalaiset käyttävät rahaa koronakriisin aikana

Koronakriisi näkyy selvästi suomalaisten korttiostoksissa. Maaliskuun puolivälin hamstraus nosti erityisesti ruokakauppojen ja apteekkien myyntejä. Lähimaksun osuus ei noussut suosituksista huolimatta. Kaikkiaan ostot ovat vähentyneet 29 prosenttia tammikuusta, mutta käännettä parempaankin on jo nähtävissä. Koronatilanteesta johtuvat rajoitukset näkyvät selvästi suomalaisten tekemissä korttiostoksissa. Viime viikolla eli 13.–19.4.2020 korttitapahtumien määrä oli tippunut 29 prosenttia ja ostokset euroissa 13 prosenttia tammikuun tasosta. S-Pankin asiakkailla on käytössä 2,3 miljoonaa S-Etukortti Visaa, joiden anonyymejä käyttötilastoja tutkimalla S-Pankki selvitti ostokäyttäytymisen muutosta. Joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla. Joillakin toimialoilla kulutus romahti maaliskuun puolivälissä ja on pysynyt samalla alhaisella tasolla siitä lähtien. Esimerkiksi ravintola-alalla pudotusta tuli tammikuuhun verrattuna noin 80 prosenttia. Mutta valonpilkahduksiakin on jo nähtävissä, sillä esimerkiksi supermarketeissa ja ruokakaupoissa sekä polttoainemyynnissä käyrä on...

Lue lisää ›

UM: Suomi sijoittaa Aasian kehityspankin kautta ilmastotoimiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon

Suomi tekee 20 miljoonan euron sijoituksen Aasian kehityspankin ADB Ventures Investment Fund 1 -sijoitusrahastoon. Sijoitus tehdään kehityspoliittisesta finanssisijoitusmäärärahasta. ADB Ventures -sijoitusrahasto panostaa alkuvaiheen teknologiayrityksiin, jotka tarjoavat ilmastoratkaisuja sekä edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Suomen lisäksi rahastoon on sijoittanut Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF, monenkeskinen ilmastorahasto Clean Technology Fund sekä Korean elinkeinoministeriö. ”ADB Ventures korostaa Suomen pitkäaikaista tukea puhtaan teknologian investoinneille kehittyvillä markkinoilla. Se tarjoaa uuden mekanismin, jolla hyödynnetään parasta teknologiaa ilmastotoimien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Suomi ja Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF tuovat vahvan pohjoismaisen ulottuvuuden ADB Ventures -sijoitusrahastoon, ja monet näistä teknologioista tulevat Pohjoismaista”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo. ADB Ventures -sijoitusrahastolla on 17 vuoden toimintakausi. Se tulee sijoittamaan yrityksiin, jotka toimivat cleantechin, maatalousteknologian, finanssiteknologian sekä terveysteknologian aloilla. Sijoitusten tuotto palautuu Suomelle sijoitusrahaston toimintakauden...

Lue lisää ›

Pankit saavat Pohjoismaisesti korkeimmat indeksipisteet COVID-19-tilanteen hoidosta

Eri toimialoista pankit ovat hoitaneet COVID-19-tilanteen parhaiten Suomessa Pohjoismaisesti verrattuna, toisaalta kaikkein tyytyväisimpiä kuluttajat ovat telekommunikaatioyhtiöiden toimintaan epidemian aikana.  Graafin Indeksipisteet tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 75 voidaan tulkita erittäin hyväksi. Toimialojen asiakastyytyväisyys laskussa COVID-19-tilanne vaikuttaa pääasiassa laskevasti eri toimialojen asiakastyytyväisyyteen. Tämä nähdään verratessa eri toimialojen asiakastyytyväisyyttä vuoden 2019 toimialatutkimuksiin. Sekä pankki-, vakuutus-, telekommunikaatio-, henkilöliikenne-, että energia-ala ovat laskeneet asiakastyytyväisyyden osalta merkittävästi vuodesta 2019. Tyytyväisyys vakuutusalaan on laskenut kaikkein merkittävimmin.  COVID-19-tutkimuksen kysymykset ovat pelkistetympi versio EPSI toimialatutkimuksen asiakastyytyväisyyttä mittaavista kysymyksistä. Vertailut toimialatutkimukseen eivät ole 100% verrannolliset, kuitenkin suuntaa antavat. Tarkemmat vertailut asiakastyytyväisyyden eroista saadaan taas syksyn 2020 toimialatutkimuksen jälkeen. Tarkastellessamme taas kuluttajien luottamusta eri toimialoihin, huomaamme myös luottamuksen laskeneen.Huomionarvoista kuitenkin on, että Energia-ala on onnistunut nostamaan kuluttajien luottamusta COVID-19-epidemian myötä. ”Tässä...

Lue lisää ›

Suomen Pankilta 188 miljoonaa euroa valtiolle

Pankkivaltuusto on 20.3.2020 vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt, että pankki tulouttaa valtiolle 188 milj. euroa. Suomen Pankin vuoden 2019 tulos on 320 milj. euroa. Pankin tuotot muodostuvat rahapolitiikan toteuttamisesta sekä rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta. Tuotoilla katetaan pankin toiminnan kulut ja varaukset. Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt Suomen Pankin johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 188 milj. euroa. Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2019 on 320 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit....

Lue lisää ›

OmaSp onnistui 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskussa

Oma Säästöpankki onnistui 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskussa myös vallitsevassa markkinatilanteessa. Ostajat olivat pääosin Euroopasta (98%) ja yli puolet kaupoista tuli Pohjoismaista (62 %). "Jälleen kerran hieno osoitus markkinoiden luottamuksesta pankkiamme kohtaan. Joukkovelkakirjalainalla on tärkeä merkitys kyvykkyyteemme vastata asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään ja heidän luottojen uudelleen järjestelyihin. Pankkina olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan Suomessa yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta", kertoo toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on OmaSp:n 1,5 miljardin joukkovelkakirjalainan alla ja sen maturiteetti on 3 vuotta. Lainalle maksetaan vuosittain korkoa 0,125 %. Lähde: STT

Lue lisää ›

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille

Suomen Pankki laskee lainasaamisten vähimmäiskokoa kotimaisessa vakuuskäytössä Suomen Pankki on päättänyt laskea soveltamaansa vähimmäiskokoa kotimaisessa vakuuskäytössä oleville lainasaamisille 25 000 euroon. Lainasaamisten on täytettävä vähimmäiskoon vaatimus sillä hetkellä, kun ne toimitetaan vakuudeksi. Muutos astuu voimaan välittömästi. Lähde: STT Info

Lue lisää ›