NYT VOIT HOITAA MYÖS RAHASTOSÄÄSTÄMISEN POP MOBIILISSA

Olemme avanneet POP Mobiiliin uuden rahasto-ominaisuuden, jossa voit tehdä POP Rahastoihin kertamerkintöjä sekä jatkuvia kuukausisäästösopimuksia. Etenkin tavoitesäästäminen eri kohteisiin, kuten ajoneuvoihin, asumiseen tai eläkepäiviin, on tehty helpoksi ja nopeaksi. Uusi rahastolaskurimme antaa laskelman tuotteista, jotka vastaavat toivomiasi tuotto-odotuksia annettuihin oletustietoihin perustuen. Näet muun muassa miten eri riskitaso vaikuttaa tuottoon pitkällä aikavälillä sekä arvion säästöajasta tavoitteisiisi perustuen. Voit seurata rahastosijoituksiasi reaaliaikaisesti Omat rahastot-näkymässä sekä tarkastella tuottoja tuotekorttien kautta. Lisäksi rahastosäästämiseen liittyviä perusasioista voi opiskella Opi lisää rahastoista -osiossa, jonne päivitetään ajankohtaista asiaa muun muassa videoiden muodossa. Menestyneimmät POP Rahastot näet kätevästi yhdellä silmäyksellä TOP 5 -rahastot näkymässä. POP Mobiiliin iso rahastouudistus ja uusi versio POP Mobiili uudistuu isosti, kun mukaan saadaan rahastosijoittamisen palvelut. Uusi versio (2.0) on nyt julkaistu ja nykyinen...

Lue lisää ›

OP Ryhmän vastuullisuusohjelma päivitetty – tavoitteena kestävän talouden edistäminen

OP Ryhmä pyrkii olemaan vastuullisuuden edelläkävijä finanssitoimialalla Suomessa. Päivitetty vastuullisuusohjelma keskittyy taloustaitoihin, kestävään talouteen, paikalliseen elinvoimaan sekä tietopääoman käyttöön. OP:n päivitetty vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään keskeiseen teemaan ja lupaukseen, jotka ohjaavat ohjelman tavoitteita ja tekoja: Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja: Edistämme oman talouden hallintaa ja vaurastumista kaikissa ikäryhmissä.Edistämme kestävää taloutta: Tuemme kestävää kehitystä ja ilmastomuutoksen hillintää sekä autamme siihen sopeutumisessa.Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä: Työllistämme, liikutamme ja turvaamme suomalaisia sekä luomme hyvinvointia. Edistämme paikallisesti taloudellisen elinvoimaisuuden kehittymistä.Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti: Hyödynnämme asiakastietoa sekä tekoälyä läpinäkyvästi asiakkaidemme parhaaksi. Palvelujen kehittämisen lähtökohtana on saavutettavuus ja paras asiakaskokemus kaikissa kanavissamme. - Vastuullisuus on OP:lle tärkeä arvo, joka sisältyy myös perustehtäväämme. Päivitimme vastuullisuusohjelmaamme entistä kunnianhimoisemmaksi, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme ja sidosryhmiemme odotuksiin sekä toimintaympäristömme muutoksiin. Haluamme olla edelläkävijä aikamme haasteiden ratkaisemisessa ja...

Lue lisää ›