OP Ryhmän vastuullisuusohjelma päivitetty – tavoitteena kestävän talouden edistäminen

OP Ryhmä pyrkii olemaan vastuullisuuden edelläkävijä finanssitoimialalla Suomessa. Päivitetty vastuullisuusohjelma keskittyy taloustaitoihin, kestävään talouteen, paikalliseen elinvoimaan sekä tietopääoman käyttöön.

OP:n päivitetty vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään keskeiseen teemaan ja lupaukseen, jotka ohjaavat ohjelman tavoitteita ja tekoja:

  • Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja: Edistämme oman talouden hallintaa ja vaurastumista kaikissa ikäryhmissä.
  • Edistämme kestävää taloutta: Tuemme kestävää kehitystä ja ilmastomuutoksen hillintää sekä autamme siihen sopeutumisessa.
  • Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä: Työllistämme, liikutamme ja turvaamme suomalaisia sekä luomme hyvinvointia. Edistämme paikallisesti taloudellisen elinvoimaisuuden kehittymistä.
  • Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti: Hyödynnämme asiakastietoa sekä tekoälyä läpinäkyvästi asiakkaidemme parhaaksi. Palvelujen kehittämisen lähtökohtana on saavutettavuus ja paras asiakaskokemus kaikissa kanavissamme.

– Vastuullisuus on OP:lle tärkeä arvo, joka sisältyy myös perustehtäväämme. Päivitimme vastuullisuusohjelmaamme entistä kunnianhimoisemmaksi, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme ja sidosryhmiemme odotuksiin sekä toimintaympäristömme muutoksiin. Haluamme olla edelläkävijä aikamme haasteiden ratkaisemisessa ja näyttää suuntaa vastuullisuudessa finanssialalla. Tämä edellyttää toimintamme jatkuvaa parantamista ja vastuullisuuden sisällyttämistä ydinliiketoimintaan, kertoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

– Onnistunut vastuullisuustyö edellyttää meiltä aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, ja ohjelmaa päivittäessämme kartoitimme sidosryhmiemme näkemyksiä OP:n vastuullisuuden painopisteistä. Meille vastuullisuus on tekoja, joita vastuullisuusohjelman teemat ohjaavat. Sitoudumme esimerkiksi jättämään hiilipositiivisen kädenjäljen vuoteen 2025 mennessä. Oman toimintamme kehittämisen lisäksi pyrimme vaikuttamaan positiivisesti toimintaympäristöömme ja tarjoamaan asiakkaillemme kestäviä valintoja mahdollistavia palveluita, jatkaa OP Ryhmän viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa.

Edellisen kerran OP:n vastuullisuusohjelma päivitettiin vuonna 2017. OP:n hallintoneuvosto vahvisti uuden ryhmätasoisen vastuullisuusohjelman 11.12.2019.

OP Ryhmän vastuullisuusohjelma tavoitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: TÄÄLTÄ