OP Ryhmä maksoi 121 miljoonaa euroa yhteisöveroa

OP Ryhmään kuuluvat yhtiöt maksoivat yhteensä 121 miljoonaa euroa yhteisöveroa vuonna 2018. OP Ryhmän tulos ennen veroja vuonna 2018 oli 1 017 miljoonaa euroa.  Edellisenä vuonna 2017 OP Ryhmä maksoi 187 miljoonaa euroa yhteisöveroa. Viime vuoden lopussa OP Ryhmään kuului 156 jäsenosuuspankkia sekäryhmän keskusyhteisö tytär- ja lähiyhteisöineen. OP Ryhmä on talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettu taloudellinen kokonaisuus. Ryhmän emoyhtiöksi on teknisesti määritelty osuuspankit yhteensä, ja ryhmän yhtiöt ovat yhteisvastuullisia.

Lue lisää ›