UM: Suomi sijoittaa Aasian kehityspankin kautta ilmastotoimiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon

Suomi tekee 20 miljoonan euron sijoituksen Aasian kehityspankin ADB Ventures Investment Fund 1 -sijoitusrahastoon. Sijoitus tehdään kehityspoliittisesta finanssisijoitusmäärärahasta.

ADB Ventures -sijoitusrahasto panostaa alkuvaiheen teknologiayrityksiin, jotka tarjoavat ilmastoratkaisuja sekä edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Suomen lisäksi rahastoon on sijoittanut Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF, monenkeskinen ilmastorahasto Clean Technology Fund sekä Korean elinkeinoministeriö.

”ADB Ventures korostaa Suomen pitkäaikaista tukea puhtaan teknologian investoinneille kehittyvillä markkinoilla. Se tarjoaa uuden mekanismin, jolla hyödynnetään parasta teknologiaa ilmastotoimien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Suomi ja Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF tuovat vahvan pohjoismaisen ulottuvuuden ADB Ventures -sijoitusrahastoon, ja monet näistä teknologioista tulevat Pohjoismaista”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo.

ADB Ventures -sijoitusrahastolla on 17 vuoden toimintakausi. Se tulee sijoittamaan yrityksiin, jotka toimivat cleantechin, maatalousteknologian, finanssiteknologian sekä terveysteknologian aloilla. Sijoitusten tuotto palautuu Suomelle sijoitusrahaston toimintakauden loppupuolella.

Lähde: STT Info