Muutos Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Aktia Pankki Oyj on tänään luovuttanut yhtiön hallituksen päätöksen nojalla 4 595 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan osakepalkkion maksamiseksi yhtiön toimitusjohtajalle.

Aktia Pankki Oyj on lisäksi tänään sopimuksenmukaisesti palautuksena vastaanottanut 32 389 osaketta, jotka alun perin annettiin vastikeosakkeina Aktia Pankki Oyj:n Aktia Varainhoito Oy:n vähemmistöosuuksien hankkimisen yhteydessä helmikuussa tänä vuonna. Oikeus vastineosakkeisiin oli ehdollinen sille, että aikaisempi vähemmistöomistajan työsuhde Aktiaan jatkuu koko strategiakauden 2019−2023.    

Edellä mainitun luovutuksen ja palautuksen jälkeen yhtiön hallussa on 113 372 osaketta.

Lähde: Aktia