OP:n kyselytutkimus: Raha-asiat kiinnostavat nuoria, mutta monia nuoria rahasta puhuminen myös ahdistaa

Valtaosa eli 80 prosenttia alle 30-vuotiaista aikuisista pitää omaa talousosaamistaan hyvänä. Lähes 70 prosenttia kertoo olevansa kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut raha-asioista. Lähes joka toinen nuori kuitenkin kertoo, että raha-asioista puhuminen ahdistaa, eikä suinkaan kaikilla ole läheisiä, joiden kanssa keskustella rahasta.

Erityisen hyvänä omaa talousosaamistaan pitävät korkeakoulutetut nuoret, joista jopa 87 prosenttia kokee osaamisensa hyväksi. Vielä vanhempiensa luona asuvista nuorista talousosaamistaan pitää hyvänä huomattavasti pienempi osuus, 69 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista 18–29-vuotiaista nuorista 68 prosenttia kertoo olevansa raha-asioista kiinnostunut, ja 54 prosenttia myös puhuu mielellään raha-asioista.

– Nämä ovat erittäin kannustavia lukuja. 72 prosenttia kertoo myös pitävänsä rahaa säästössä, eli nykynuoret tekevät arjessaan fiksuja taloudellisia ratkaisuja. Taloudellisen osaamisen kartuttaminen vie aikaa, ja alussa on tärkeä nimenomaan olla kiinnostunut oppimaan lisää, OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava Kai Kalajainen sanoo.

Nuoret hakevat taloudellista tietoa etupäässä lähipiiriltä (81 prosenttia), perinteisestä ja sosiaalisesta mediasta (40 prosenttia) tai pankeista (36 prosenttia).

Vaikka raha-asioista puhuminen nuoria kiinnostaakin, herättää se myös muita tuntemuksia. Peräti 48 prosenttia vastaajista kertoo, että raha-asioista puhuminen myös ahdistaa. Työttömistä vastaajista 58 prosenttia vastasi näin.

Kaikilla ei myöskään ole lähipiirissä henkilöä, jonka kanssa rahasta voisi keskustella. Noin joka kuudes vastaaja eli 17 prosenttia vastaajista kertoo, ettei heillä ole ketään, jonka kanssa puhua rahasta. Miehistä näin vastasi peräti 23 prosenttia, naisvastaajista vain 9 prosenttia.

– Vielä vanhempiensa kanssa asuvista nuorista lähes joka neljäs kertoi, ettei hänellä ole ketään, jonka kanssa puhua rahasta. Kannustan ilman muuta kaikkia keskustelemaan nuorten kanssa rahankäytöstä. Luotettavaa taloustietoa löytyy helposti omaksuttavassa muodossa myös monista kaikille avoimista lähteistä, Kalajainen sanoo.

Nuorille on luontevaa hakea taloustietoa myös verkosta. ”Miten talous toimii” -verkkokurssi on suunnattu erityisesti toisen asteen opiskelijoille, mutta se on avoin kaikille. Kurssiin on koottu Helsingin Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n professorityöryhmän ja talouden asiantuntijoiden näkemys taloustieteen perusteista. Verkkokurssi kertoo esimerkiksi siitä, miten varallisuus maailmassa jakautuu ja miten leipä löytää pöytäämme. Kurssi löytyy osoitteesta www.talouskurssi.fi

Kyselyyn vastasi internet-paneelissa syyskuussa 611 iältään 1829-vuotiasta nuorta. OP:n toimeksiannosta kyselyn teki Taloustutkimus. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään +- 4,1 prosenttiyksikköä.

Lähde: News Cision