Terveyttä edistävän kaupunkisuunnittelun tutkimukselle merkittävä rahoitus

Kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tartuntatautien ennaltaehkäisyssä ja pandemioiden torjunnassa tutkivalle konsortiolle on myönnetty merkittävä strategisen tutkimuksen neuvoston PANDEMICS-ohjelmarahoitus, yhteensä 3 681 600 euroa. Monitieteinen Resistant Cities. Urban Planning as Means for Pandemic Prevention -hanke yhdistää ja hyödyntää ympäristötutkimuksen, ympäristöterveyden, terveyshistorian, informaatiotutkimuksen, kansanterveyden ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta.

”Tartuntatautien torjuntaa ei ole huomioitu kaupunkisuunnittelussa, vaikka globaali kaupungistuminen jatkuu ja monet aiemmat ja viimeaikaiset pandemiat ovat saaneet alkunsa ja levinneet kaupungeissa”, kertoo tutkimuskonsortion johtaja, professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta.

Oulun yliopistossa tutkimusryhmiä johtavat Helka-Liisa Hentilän lisäksi dosentit Heini Hakosalo ja Tiina Ikäheimo sekä dosentti Emilia Rönkkö ja yliopistonlehtori, FT Anna Suorsa, joka on hankkeen vuorovaikutusvastaava. Muita konsortion tutkimusryhmiä vetävät tutkimusprofessori Hannu Fritze Luonnonvarakeskuksesta, professori Raija Korpelainen Oulun Diakonissalaitokselta ja professori Tuula Vasankari keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filha ry:stä.

Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta laajasti sovellettavaa tieteellistä tietoa ja syventää yhteiskunnallista ymmärrystä kaupunkimaisen elinympäristön ja terveyden välisistä yhteyksistä, kehittää terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmiä sekä edistää poikkialaista keskustelua ja yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä.

”Kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää kaupunkisuunnittelua edistämään terveellisempiä elinympäristöjä, jotka estävät pandemioiden puhkeamista ja tukevat ihmisten hyvinvointia”, kuvaa Helka-Liisa Hentilä.

Mobile Futures -konsortio tutkii väestömuutosta

Rahoitusta sai myös Mobile Futures-konsortio, jonka varajohtajana toimii akatemiatutkija Johanna Leinonen Oulun yliopistosta. Leinosen vetämälle tutkimusryhmälle myönnettiin 935 727 euroa. Koko kuusivuotinen rahoitus on yli 1,6 miljoonaa euroa.

Konsortiossa tutkitaan väestömuutosta ja etsitään ratkaisuja siihen, miten Suomesta voisi tehdä oikeudenmukaisemman ja vastaanottavaisemman yhteiskunnan.

Oulun ryhmän tutkimus toteutetaan kahdessa työpaketissa. Leinosen johtamassa työpaketissa tutkitaan sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen rakentumista arkipäivän sosiaalisissa ja institutionaalisissa kohtaamisissa Oulussa ja Turussa. Siirtolaisuusinstituutin koordinoimassa työpaketissa tutkitaan rakenteellista rasismia työmarkkinoilla ja etsitään keinoja rakentaa luottamusta työantajien, työnhakijoiden ja muiden sidosryhmien välillä.

Oulun tutkimusryhmään kuuluvat myös yliopistonlehtori Johanna Hiitola ja tutkijatohtorit Zeinab Karimi, Outi Kähäri ja Elina Turjanmaa. Tutkimusryhmä sijoittuu historian ja sukupuolentutkimuksen oppiaineisiin. Konsortiota johtaa Magdalena KmakÅbo Akademista. Konsortioon kuuluvat myös Siirtolaisuusinstituutin ja Turun yliopiston tutkimusryhmät.

Lähde: STT Info