Danske Bank: Koronakriisi muutti nuorten suhdetta autoiluun – on nyt eniten autonhankintaa suunnitteleva ryhmä

Korona on kääntänyt trendin nuorten autoilussa. Ennen koronaa nuorten halua liikkua autolla laski pitkään, mutta nyt halu autoilla on omistaa auto ovat kasvussa. Vaihtoehtoisella voimanlähteellä kulkevat autot kiinnostavat lähes yli puolta suomalaisista. Danske Bank on kysynyt suomalaisten näkemyksiä autoiluista vuodesta 2013 saakka.

Koronakriisi on vaikuttanut eniten nuorten kulkemistapoihin, kertoo Danske Bankin Autobarometri 2021 -tutkimus. Alle 36-vuotiaat ovat lisänneet eniten oman auton käyttöä ja vähentäneet julkisten käyttöä. Nuorista noin neljännes kertoo lisänneensä oman auton käyttöä, kun koko väestöstä näin arvioi 16 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista sanoo, että koronalle ei ole ollut vaikutusta kulkemistapoihin. Suurin vaikutus on ollut julkisen liikenteen käytön vähentäminen, jota on tehnyt 29 prosenttia suomalaisista.

”Korona-aika sai erityisesti alle 36-vuotiaat välttämään julkisen liikenteen käyttämistä. Tämä on synnyttänyt tarpeen lisätä omalla autolla kulkemista”, sanoo Danske Financen autoliiketoiminnasta vastaava johtaja Altti Kuuri.

Nuoret ovat ensimmäistä kertaa tutkimuksen historiassa yleisemmin auton ostamisesta haaveileva ryhmä, sillä lähes 30 prosenttia nuorista unelmoi uuden auton hankinnasta, kun koko väestön tasolla osuus on viidennes. Kyse ei ole lyhyen ajan muutoksesta, joka palautuu koronarajoitusten purkautumisen jälkeen, sillä yhä useampi nuori uskoo liikkuvansa omalla autolla viiden vuoden päästä.

”Korona on katkaissut trendin, jossa nuoret halusivat liikkua julkisilla tai autoa tarpeen mukaan vuokraten. Yksityisautoilun suosio laski voimakkaasti vuoteen 2019 asti, jolloin reilu puolet nuorista halusi liikkua viiden vuoden päästä omalla autolla, kun vuonna 2015 osuus oli 82 prosenttia. Nyt nuorista 60 prosenttia haluaa liikkua omalla autolla viiden vuoden päästä”, Kuuri sanoo.

Vaihtoehtoiset voimanlähteet vahvassa nousussa

Suomalaisten valmius hankkia vaihtoehtoisella käyttövoimalla kulkeva auto on kasvanut viime vuosina, ja ottanut nyt suuren harppauksen reilussa vuodessa. Lähes puolet auton hankintaa suunnittelevista harkitsee sähkö-, hybridi- tai kaasuauton ostamista. Vuosi sitten osuus oli 39 prosenttia. Vuonna 2015 osuus oli vain 15 prosenttia.

”Mediahuomio, teknologian kehittyminen ja tietoisuus ympäristöasioista ovat selvästi nostaneet kiinnostusta. Pienemmät polttoainekustannukset ovat ohittaneet pienemmät päästöt tärkeimpänä syynä hankkia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimiva auto. Myös verokohtelu ja kiinnostava uusi teknologia houkuttelevat autoilijoita. Nyt suurempi joukko suomalaisista haluaa hankkia vaihtoehtoisella käyttövoimalla kulkevan auton kuin ei halua hankkia”, Kuuri sanoo.

Korkea hinta on edelleen tärkein syy olla hankkimatta vaihtoehtoisella käyttövoimalla kulkevaa autoa, mutta eniten ovat yleistyneet huoli riittävästi toimintamatkasta ja jälleenmyyntiarvon kehittymisestä

”Auton kalleus on erityisesti tällä hetkellä bensiinikäyttöisellä ja vanhemmalla autolla ajaville syy olla hankkimatta vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaa autoa. Rajallinen toimintamatka huolettaa muita useammin Pohjois-Suomessa asuvia”, Kuuri kertoo.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten unelmointia ja niiden rahoittamista sekä autonhankintaan ja sen hankinnan rahoittamiseen liittyviä tekijöitä monesta eri näkökulmasta.

Tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2013 – 2015 ja 2017-2020.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 21-79-vuotiaat suomalaiset miehet ja naiset. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.

Kysymyksiin, joissa ei tarvinnut omistaa autoa tai olla hankkimassa sellaista vastasi 1651 vastaajaa ja auton hankintaan liittyviin kysymyksiin 1216 vastaajaa.

Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin 25.-31.8.2021.

Lähde: STT Info