Uusien opintolainojen keskikorko lähellä nollaa — opintolainakanta ylitti 5 mrd. euroa

Elokuussa 2021 opintolainoja nostettiin 196 milj. euron edestä, mikä on 20 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen (0,10 %). Opintolainat ovat valtiontakauksen myötä vähäriskisiä pankeille, mikä näkyy myös opintolainojen pieninä marginaaleina. Marginaalin lisäksi opintolainojen korkotasoon vaikuttaa lainan viitekorko. Elokuussa nostetuista opintolainoista 95 % oli euriborsidonnaisia[1] ja niiden keskikorko oli 0,06 %. Pankkien omiin viitekorkoihin sidottujen uusien opintolainojen keskikorko oli selvästi korkeampi (0,84 %).

Edellisvuoden tapaan myös vuoden 2021 kesäkuukausina opintolainoja nostettiin tavallista enemmän. Kesä-heinäkuussa opintolainoja nostettiin yhteensä 84 milj. euron edestä, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuonna 2020 vastaavana aikana, mutta 64 % enemmän kuin kesä-heinäkuussa vuonna 2019.

Runsaiden nostomäärien vuoksi opintolainakanta ylitti ensimmäistä kertaa 5 mrd. euron rajan ja oli 5,1 mrd. euroa elokuussa 2021. Opintolainakannan kasvuvauhti oli edelleen nopeaa (13,4 %), vaikka kasvuvauhti onkin hidastunut vuodesta 2018 saakka. Opintolainojen määrää ovat kasvattaneet vuoden 2017 opintotukiuudistuksen seurauksena suurentuneet lainaerät sekä lainanottajien määrän kasvu. Alhainen korkotaso on myös kasvattanut opintolainojen suosiota. Kelan tilastojen mukaan maksettujen opintolainahyvitysten määrä on kasvanut viime vuosina, mikä puolestaan on hieman hidastanut opintolainakannan kasvua.

Opintolainakannan keskikorko on laskenut jo vuoden 2012 alusta alkaen, ja sama kehitys on jatkunut myös viimeisen vuoden aikana. Samanaikaisesti euriborsidonnaisten lainojen osuus on kasvanut merkittävästi. Elokuussa 2021 lainakannan keskikorko oli 0,29 %. Euriborsidonnaisten lainojen osuus lainakannasta oli 83 %, mikä on 36 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Muiden kuin euriborsidonnaisten opintolainojen kannan keskikorko oli 0,87 % elokuun 2021 lopussa.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat elokuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 118 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 10,0 %. Asuntolainojen kanta oli elokuun 2021 lopussa 105,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,3 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 8,0 %. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 16,6 mrd. euroa ja muita lainoja 18 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) elokuussa 1,8 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski hieman heinäkuusta ja oli 1,64 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli elokuun lopussa 95,8 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 38,5 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun 2021 lopussa 108,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 98,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat elokuussa 48 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 0,20 %.

Lähde: STT Info