Komissiolta uusi rahanpesupaketti: EU:lle oma rahanpesuviranomainen

EU-komissio on julkaissut ehdotuksensa uudesta rahanpesuntorjuntaa parantavasta lakipaketista. Suomalainen finanssiala toivottaa paketin tervetulleeksi mutta muistuttaa tiedonvaihdon tärkeydestä rahanpesun vastaisessa kamppailussa. On tärkeää ulottaa sääntely myös finanssisektorin ulkopuolisiin toimijoihin.

  • Lainsäädäntöpaketti sisältää useita kokonaisuuksia, joista osa on suoraan jäsenmaissa sovellettavia asetuksia ja osa jäsenmaiden harkintavaltaa sisältäviä direktiivejä.
  • Komissio ehdottaa uuden EU:n laajuisen rahanpesuviranomaisen perustamista, joka hoitaisi suurimpien finanssilaitosten rahanpesuvalvonnan ja koordinoisi kansallisten viranomaisten toimintaa.
  • Paketti yhtenäistäisi jäsenmaiden rahanpesulainsäädäntöä.
  • EU:hun ehdotetaan yhteistä 10 000€:n rajaa suuriin käteisostoihin.
  • Virtuaalivaluuttavälittäjät ja -palveluntarjoajat tulisivat kokonaisuudessaan rahanpesusääntelyn piiriin.

”Finanssiala koko Euroopassa on sitoutunut rahanpesun torjumiseen. Siihen tehdyt panostukset ovat olleet pelkästään suomalaisissa finanssiyhtiöissä viime vuosina valtaisat. EU:n ehdottamassa lakipaketissa on hyviä osia, kuten kansallisten sääntöjen yhtenäistäminen nykyistä yhdenmukaisemmiksi koko EU:ssa”, sanoo Finanssiala ry:n EU-asioiden johtaja Mari Pekonen-Ranta.

”Toivomme sääntelyn laajaa harmonisointia, sillä finanssiliiketoiminta on perusluonteeltaan kansainvälistä. Jos eri EU-maissa on rahanpesua koskien eri säännökset, monimutkaistaa se käytännön työtä ja avaa aukkoja rikollisten hyödynnettäväksi”, Pekonen-Ranta toteaa.

Rahanpesuntorjuntaa koskevat vaatimukset on ulotettava koskemaan myös muita kuin finanssialan yhtiöitä, kuten esimerkiksi pelivälitysfirmoja. Tässä mielessä virtuaalivaluuttapalveluntarjoajien saattaminen valvonnan ja rahanpesusääntelyn piiriin on komissiolta hyvä ehdotus. Esimerkiksi KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen tuoreen ilmoituksen mukaan se sai vuoden alkupuoliskolla 3,4 miljoonaa virtuaalivaluuuttapalvelujen tarjoajien tekemää rahanpesuilmoitusta. Muilta kuin virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajilta ilmoituksia tuli hieman alle 27 000 kappaletta.

Komissio on arvioinut, että jopa lähes puolet rahanpesusta tapahtuu finanssisektorin ulkopuolella. Ei siis riitä, että vain finanssitoimijoita säännellään entistä tiukemmin, vaan säännöt on ulotettava myös niille toimialoille, joilla rahanpesua tapahtuu.

Tietojenvaihtoon kaivataan enemmän mahdollisuuksia

Myös uusi EU-tason rahanpesua valvova viranomainen on hyvä ehdotus. Valvojasta toivotaan apua erityisesti rajat ylittävien rikosten selvittämisessä.

”Toivomme uuden valvojan keskittyvän myös rahanpesua koskevan tiedonvaihdon parantamiseen. Tietoja on pystyttävä vaihtamaan monen tahon kesken: Pankkien on saatava tietoja viranomaisilta, pankkien täytyy voida vaihtaa tietoja epäilyttävistä rahasiirroista ja asiakkaista keskenään ja viranomaisten eri maissa on niin ikään vaihdettava tietoja keskenään. Ilman laajaa tietojenvaihtoa torjuntatyöt jäävät aukollisiksi”, Pekonen-Ranta linjaa.

Eurooppalaisia pankkeja edustava Euroopan pankkiyhdistys on myös nostanut esiin sen, että tietosuojalainsäädäntöä tulkitaan rahanpesutilanteissa nykyisin liian tiukasti rahanpesun torjunnan tarpeisiin nähden.

Lähde: STT Info