Hidastuvaa kasvua epävarmuuden vallitessa

Epävarmuus kansainvälisestä talouskehityksestä vaimentaa Suomen talouden näkymiä. Tänään julkaistun Suomen Pankin ennusteen mukaan BKT kasvaa kuluvana vuonna 1,6 % ja ensi vuonna 1,5 %. Vuonna 2021 kasvu hidastuu lähelle potentiaalista vauhtiaan, 1,3 prosenttiin. Talouskasvu vaimenee sekä euroalueella että muualla maailmassa ja epävarmuus vähentää yritysten halua investoida. Suomen vientimarkkinoiden kasvu hidastuu, mutta ennusteen perusurassa euroalueen kohtalainen kasvu, suomalaisten vientiyritysten parantunut kilpailukyky sekä keveät rahoitusolot jaksavat kuitenkin ylläpitää viennin kasvua.        Ennustejaksolla talouskasvua tukee kotimainen kysyntä, eli kulutus ja investoinnit. Työllisyyden paraneminen, palkankorotukset sekä hidas inflaatio ylläpitävät kotitalouksien ostovoiman kasvua ja siten yksityistä kulutusta. Lisäksi kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa tukee alhainen korkotaso. Epävarmuus yleisen talouskehityksen suunnasta kuitenkin hillitsee kotitalouksien kulutushaluja. Asuntorakentamisen kasvu hidastuu, mikä jarruttaa osaltaan yksityisten investointien kasvua. Heikentyneet suhdannenäkymät ja rakenteelliset tekijät,...

Lue lisää ›

Nets ja POP Pankki -ryhmä jatkavat strategista yhteistyötä korttimaksamisessa

POP Pankki -ryhmän ja Netsin pitkäaikainen yhteistyö saa jatkoa yhtiöiden solmittua uuden sopimuksen, joka kattaa seuraavat kuusi vuotta. Nets tuottaa jatkossakin POP Pankki -ryhmälle laajasti maksamiseen ja korttien liikkeellelaskuun liittyviä palveluita. Uuden sopimuksen myötä Nets hallinnoi myös POP Pankki -ryhmän debit-kortteja. Pohjoismaiden johtava maksualan toimija Nets ja parhaasta asiakastyytyväisyydestä sekä vahvasta paikallisuudestaan tunnettu POP Pankki -ryhmä jatkavat vuosikymmenten taakse ulottuvaa yhteistyötään ja laajentavat sitä myös uusille alueille. Sopimukseen sisältyvät muun muassa modernit korttiturvallisuuspalvelut ja debit-kortteihin liittyvät palvelut. ”Olemme iloisia, että pääsemme laajentamaan yhteistyötä POP Pankki -ryhmän kanssa. Vakaat korttijärjestelmämme, panostuksemme korttiturvallisuuspalveluihin ja valmiutemme tehdä yhteistyötä myös uusien maksutapojen kanssa luovat vahvan pohjan erinomaiselle kumppanuudelle vuosiksi eteenpäin”, toteaa Netsin Suomen maajohtaja Sirpa Nordlund. ”Pitkä sitoutuminen sekä yhteistyön laajentaminen myös debit-kortteihin tuo...

Lue lisää ›

Uusi yhteistyökumppanuus tarjoaa pk-yrityksille kattavat korttimaksupalvelut

Bambora, globaali maksupalveluntarjoaja, on yhdistänyt voimansa Suomen suurimman säästöpankin, Oma Säästöpankki Oyj:n kanssa, helpottaakseen yritysten arkea. Uuden yhteistyösopimuksen myötä, Oma Säästöpankki Oyj voi nyt tarjota Bamboran myymälämaksamisen pakettiratkaisua yritysasiakkaalleen, säästäen heidän aikaansa ja vähentäen prosessin monimutkaisuutta yhden selkeän maksukumppanin avulla. Oma Säästöpankki Oyj:n ja Bamboran yhteistyö alkoi 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana, jolloin pankin konttorit eri puolilla Suomea alkoivat tarjota Bamboran myymäläratkaisuja yritysasiakkailleen. ”Yrittäjät ja yritykset ovat huomattava osa pankkimme kasvavaa asiakaskuntaa Suomessa. Meille tärkein näkökulma tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisessä on asiakaslähtöisyys. Koska yritysasiakkaamme toivoivat meiltä maksupääte- ja korttitilityspalveluita, oli luonnollista lähteä kartoittamaan siihen parasta mahdollista kumppania. Bamboran tarjonta vastasi niitä odotuksia, mitä asiakkaillamme on ollut palvelun osalta. Nyt pystymme tarjoamaan entistä laadukkaamman, ketterämmän ja kokonaisvaltaisen ratkaisun korttimaksupalveluissa”, kertoo OmaSp:n toimitusjohtaja...

Lue lisää ›

Kotitalouksien velan rakenne muuttuu – makrovakausvälineistöä täydennettävä

Suomalaisten kotitalouksien veloista suurin osa on asuntolainoja. Kulutusluotot ja etenkin taloyhtiölainat ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti. Pankkien taloyhtiölainakannan vuosikasvu on ollut yli 10 prosenttia lähes koko 2010-luvun ajan. Kotitalouksien runsas velkaantuneisuus heikentää koko kansantalouden kykyä sopeutua talouden vakaviin häiriöihin. ”Viranomaisten nykyisillä keinoilla ei pystytä riittävästi torjumaan muuttuvan lainanannon ja velkaantuneisuuden riskejä kansantaloudelle”, arvioi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen Euro & talous -verkkojulkaisun tiedotustilaisuudessa. Nykyiset makrovakausvälineet voidaan kohdistaa vain luottolaitosten asuntoluotonantoon ja vakavaraisuusvaatimuksiin. ”Suomen makrovakausvälineistöä tulee täydentää uusilla, nykyistä kattavammilla välineillä, kuten kotitalouden kokonaisvelkojen ja tulojen suhdetta rajoittavalla enimmäisvelkasuhteella eli velkakatolla”, Nykänen toteaa. Velkakaton laskennassa tulisi ottaa huomioon niin kotitalouksien asuntolainat, taloyhtiölainaosuudet kuin kulutusluototkin. Välineen käyttö vahvistaisi kotitaloussektorin lainanhoito- ja kulutuskykyä ja parantaisi talouden edellytyksiä toipua kriiseistä. Velkakattoa täydentäisivät asunto- ja...

Lue lisää ›

Numerotieto.fi 2019

Meillä ei ole tietoa, millainen numerotieto.fi sivu oli ennen meitä, me olemme täysin uusi ylläpitäjä ja tavoitteemme ja sisältömme ovat todennäköisesti erilaista kuin mitä sivustolla on aiemmin ollut. Tervetuloa kuitenkin vieraaksemme ja tilaamaan uutiset suoraan omaan sähköpostiin.

Lue lisää ›