Koronatilanne alensi omistajanvaihdosten määrää kolmanneksella – ”Hyvien omistajanvaihdoshankkeiden toivoisi mieluummin patoutuvan”

Koronakriisi on pienentänyt Finnveran rahoittamien omistajanvaihdosten määrää, ja vuonna 2020 omistajanvaihdoksiin myönnetty rahoitus todennäköisesti laskee. Maaliskuussa yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten rahoituksia tehtiin Finnverassa vielä tasaiseen tahtiin, mutta huhtikuussa rahoitettujen omistajanvaihdosten kappalemäärä aleni 30 prosenttia verrattuna helmi- ja maaliskuuhun. Suurinta pudotus oli pienempien paikallisten yritysten kaupoissa majoitus- ja ravintolapalvelut-toimialalla, johon kohdistui merkittävästi rajoitustoimia. Riskinä on, että omistajanvaihdosten pato alkaa purkautua ei-toivotulla tavalla kannattavien ja ennen koronakriisiä terveellä pohjalla olleiden yritysten lopettamisten ja alasajojen kautta. Finnvera rahoitti yritysten omistajanvaihdoksia 155 miljoonalla eurolla vuonna 2019, mikä oli viiden vuoden tarkastelujaksolla ennätysmäärä.Valtakunnallisesti Finnvera oli mukana 912 yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisessa. Määrä väheni hieman edellisvuodesta, mutta samalla rahoitettujen yrityskauppojen keskikoko kasvoi. − Vaikutti siltä, että omistajanvaihdosten pato oli vuoden vaihteessa murtumassa ja hyvä tahti jatkui vielä tämän...

Lue lisää ›

210 000 kotitaloutta ja yritystä hakenut pankeilta helpotusta lainanhoitoon

Suomalaiset pankit ovat vahvasti mukana taloustalkoissa ja etsivät yhdessä asiakkaidensa kanssa erilaisia joustoja ja helpotuksia talouskriisistä selviämiseen. Pankeille on tullut kotitalouksilta ja yrityksiltä hakemuksia lainanlyhennysvapaista yhteensä noin 210 000 kappaletta kahden kuukauden aikana. Suurin osa hakemuksista on henkilöasiakkaiden asuntolainojen lyhennysvapaita. Hakemusten tulva on selvästi laskenut, mutta henkilöasiakkaiden hakemuksia tulee edelleen normaalia enemmän. Henkilöasiakkailta lyhennysvapaahakemuksia on tullut noin 180 000 ja yrityksiltä vajaa 30 000 kappaletta 16.3. – 13.5.2020 välisenä aikana. Merkittävä osa hakemuksista on jo käsitelty. Lähes kaikki niistä on hyväksytty. "Lyhennysvapailla on tarjottu konkreettista apua ja joustoa sekä kotitalouksille että yrityksille vaikeassa tilanteessa. Lainanlyhennysten lykkäysten lisäksi on tehty lyhennysohjelman kevennyksiä, lainojen yhdistelyjä sekä muita vastaavia järjestelyjä, joiden vaikutuksesta asiakkaan kuukausittaiset lainanhoitokulut ovat alentuneet. Yritykset ovat lisäksi hakeneet erityisesti käyttöpääomalainoja.”, kertoo...

Lue lisää ›

Finnveran takausosuus jopa 90 prosenttia, jos rahoituksen järjestyminen sitä edellyttää

Finnvera varautuu koronaviruspandemian jatkuessa syntyviin erilaisiin rahoitustarpeisiin nostamalla takausosuutensa enimmillään 90 prosenttiin. Jatkossakin Finnveran takausosuus on ensisijaisesti 80 prosenttia, mutta jopa 90 prosentin takaus voidaan myöntää pankin myöntämien velkakirjaluottojen takaamiseen, jos pk-yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. Jotta korkeammasta takausosuudesta tuleva hyöty kohdistuisi täysimittaisesti yrityksille, Finnvera asettaa samalla hintakaton takaamalleen pankin lainalle ja rajaa pankin lainasta perimän koron enimmäismarginaalia ja toimitusmaksua. − Tärkeintä on, että yritys ottaa edelleenkin rahoitustarpeissa yhteyden ensin omaan pankkiin. Suurin osa yrityksistä tulee arviomme mukaan saamaan jatkossakin pankkirahoitusta alhaisemmillakin takausosuuksilla, minkä vuoksi Finnveran takausosuuden yleinen nostaminen 90 prosenttiin ei ole aiheellista. Lisäksi se nostaa aina yrityksen rahoituskustannuksia, toteaa Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä. 90 prosentin takauksen myöntämisessä EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvään laskentaan käytetään uutta korona-valtiontukimuotoa, joka osaltaan asettaa ehtoja...

Lue lisää ›

S-Pankin 2,3 miljoonan kortin ostotiedot kertovat: Näin suomalaiset käyttävät rahaa koronakriisin aikana

Koronakriisi näkyy selvästi suomalaisten korttiostoksissa. Maaliskuun puolivälin hamstraus nosti erityisesti ruokakauppojen ja apteekkien myyntejä. Lähimaksun osuus ei noussut suosituksista huolimatta. Kaikkiaan ostot ovat vähentyneet 29 prosenttia tammikuusta, mutta käännettä parempaankin on jo nähtävissä. Koronatilanteesta johtuvat rajoitukset näkyvät selvästi suomalaisten tekemissä korttiostoksissa. Viime viikolla eli 13.–19.4.2020 korttitapahtumien määrä oli tippunut 29 prosenttia ja ostokset euroissa 13 prosenttia tammikuun tasosta. S-Pankin asiakkailla on käytössä 2,3 miljoonaa S-Etukortti Visaa, joiden anonyymejä käyttötilastoja tutkimalla S-Pankki selvitti ostokäyttäytymisen muutosta. Joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla. Joillakin toimialoilla kulutus romahti maaliskuun puolivälissä ja on pysynyt samalla alhaisella tasolla siitä lähtien. Esimerkiksi ravintola-alalla pudotusta tuli tammikuuhun verrattuna noin 80 prosenttia. Mutta valonpilkahduksiakin on jo nähtävissä, sillä esimerkiksi supermarketeissa ja ruokakaupoissa sekä polttoainemyynnissä käyrä on...

Lue lisää ›

UM: Suomi sijoittaa Aasian kehityspankin kautta ilmastotoimiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon

Suomi tekee 20 miljoonan euron sijoituksen Aasian kehityspankin ADB Ventures Investment Fund 1 -sijoitusrahastoon. Sijoitus tehdään kehityspoliittisesta finanssisijoitusmäärärahasta. ADB Ventures -sijoitusrahasto panostaa alkuvaiheen teknologiayrityksiin, jotka tarjoavat ilmastoratkaisuja sekä edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Suomen lisäksi rahastoon on sijoittanut Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF, monenkeskinen ilmastorahasto Clean Technology Fund sekä Korean elinkeinoministeriö. ”ADB Ventures korostaa Suomen pitkäaikaista tukea puhtaan teknologian investoinneille kehittyvillä markkinoilla. Se tarjoaa uuden mekanismin, jolla hyödynnetään parasta teknologiaa ilmastotoimien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Suomi ja Pohjoismaiden kehitysrahasto NDF tuovat vahvan pohjoismaisen ulottuvuuden ADB Ventures -sijoitusrahastoon, ja monet näistä teknologioista tulevat Pohjoismaista”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo. ADB Ventures -sijoitusrahastolla on 17 vuoden toimintakausi. Se tulee sijoittamaan yrityksiin, jotka toimivat cleantechin, maatalousteknologian, finanssiteknologian sekä terveysteknologian aloilla. Sijoitusten tuotto palautuu Suomelle sijoitusrahaston toimintakauden...

Lue lisää ›

Pankit saavat Pohjoismaisesti korkeimmat indeksipisteet COVID-19-tilanteen hoidosta

Eri toimialoista pankit ovat hoitaneet COVID-19-tilanteen parhaiten Suomessa Pohjoismaisesti verrattuna, toisaalta kaikkein tyytyväisimpiä kuluttajat ovat telekommunikaatioyhtiöiden toimintaan epidemian aikana.  Graafin Indeksipisteet tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 75 voidaan tulkita erittäin hyväksi. Toimialojen asiakastyytyväisyys laskussa COVID-19-tilanne vaikuttaa pääasiassa laskevasti eri toimialojen asiakastyytyväisyyteen. Tämä nähdään verratessa eri toimialojen asiakastyytyväisyyttä vuoden 2019 toimialatutkimuksiin. Sekä pankki-, vakuutus-, telekommunikaatio-, henkilöliikenne-, että energia-ala ovat laskeneet asiakastyytyväisyyden osalta merkittävästi vuodesta 2019. Tyytyväisyys vakuutusalaan on laskenut kaikkein merkittävimmin.  COVID-19-tutkimuksen kysymykset ovat pelkistetympi versio EPSI toimialatutkimuksen asiakastyytyväisyyttä mittaavista kysymyksistä. Vertailut toimialatutkimukseen eivät ole 100% verrannolliset, kuitenkin suuntaa antavat. Tarkemmat vertailut asiakastyytyväisyyden eroista saadaan taas syksyn 2020 toimialatutkimuksen jälkeen. Tarkastellessamme taas kuluttajien luottamusta eri toimialoihin, huomaamme myös luottamuksen laskeneen.Huomionarvoista kuitenkin on, että Energia-ala on onnistunut nostamaan kuluttajien luottamusta COVID-19-epidemian myötä. ”Tässä...

Lue lisää ›

Suomen Pankilta 188 miljoonaa euroa valtiolle

Pankkivaltuusto on 20.3.2020 vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt, että pankki tulouttaa valtiolle 188 milj. euroa. Suomen Pankin vuoden 2019 tulos on 320 milj. euroa. Pankin tuotot muodostuvat rahapolitiikan toteuttamisesta sekä rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta. Tuotoilla katetaan pankin toiminnan kulut ja varaukset. Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt Suomen Pankin johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 188 milj. euroa. Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2019 on 320 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit....

Lue lisää ›

OmaSp onnistui 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskussa

Oma Säästöpankki onnistui 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskussa myös vallitsevassa markkinatilanteessa. Ostajat olivat pääosin Euroopasta (98%) ja yli puolet kaupoista tuli Pohjoismaista (62 %). "Jälleen kerran hieno osoitus markkinoiden luottamuksesta pankkiamme kohtaan. Joukkovelkakirjalainalla on tärkeä merkitys kyvykkyyteemme vastata asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään ja heidän luottojen uudelleen järjestelyihin. Pankkina olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan Suomessa yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta", kertoo toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on OmaSp:n 1,5 miljardin joukkovelkakirjalainan alla ja sen maturiteetti on 3 vuotta. Lainalle maksetaan vuosittain korkoa 0,125 %. Lähde: STT

Lue lisää ›

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille

Suomen Pankki laskee lainasaamisten vähimmäiskokoa kotimaisessa vakuuskäytössä Suomen Pankki on päättänyt laskea soveltamaansa vähimmäiskokoa kotimaisessa vakuuskäytössä oleville lainasaamisille 25 000 euroon. Lainasaamisten on täytettävä vähimmäiskoon vaatimus sillä hetkellä, kun ne toimitetaan vakuudeksi. Muutos astuu voimaan välittömästi. Lähde: STT Info

Lue lisää ›

Asuntolainakanta kasvoi yhä nopeasti helmikuussa 2020

Helmikuun 2020 lopussa luottolaitosten myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta oli 100,5 mrd. euroa (suomalaisille kotitalouksille myöntämien 99,8 mrd. euroa). Lainakannan keskikorko oli 0,89 %. Asuntolainakannan vuosikasvu oli pitkään kahden prosentin tuntumassa. Viimeisen vuoden aikana kasvu on nopeutunut, ja se oli 2,8 % helmikuun 2020 lopussa. Edellisen kerran lainakanta kasvoi tätä nopeammin syyskuussa 2013. Uusia asuntolainoja kotitaloudet nostivat helmikuussa 1,6 mrd. euron edestä. Uusien lainanostojen osalta helmikuu on yleensä hiljainen kuukausi. Helmikuussa 2020 uusia nostoja tehtiin kuitenkin poikkeuksellisen vilkkaasti verrattuna aiempien vuosien helmikuun nostoihin. Uusien nostojen keskikorko laski tammikuusta ja oli 0,71 % helmikuussa 2020. Helmikuussa 2020 asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika kasvoi hieman ja oli 20 vuotta ja 8 kuukautta. Tyypillisin uusien asuntolainojen takaisinmaksuaika Suomessa tällä hetkellä on 24–26 vuotta. Tällaisia on lähes...

Lue lisää ›