Danske Bank: Suomalaiset syyskuussa ostopäällä – myydyimpien kotimaisten osakkeiden joukossa Nokia ja Finnair

Vaikka epävarmuustekijöitä on näköpiirissä koko kourallinen, eivät Danske Bankin piensijoittaja-asiakkaat tästä hätkähtäneet. Markkinoiden laskusta huolimatta yksityissijoittajat olivat syyskuussa ostopäällä, kertoo Danske Bankin tuore osakekatsaus. Syyskuussa osakkeiden kurssit laskivat ympäri maailmaa, vaikka vielä aivan kuun alussa USA:n keskeiset osakeindeksit tekivät uudet kaikkien aikojen korkeimmat tasot. Laskua vauhdittivat markkina-arvoltaan isot alkuvuoden menestyjäosakkeet kuten teknologiayhtiöt Amazon, Alphabet, Microsoft ja Apple. ”Markkinoilla heräsi huoli, että osakkeet olivat nousseet maaliskuun pahnanpohjilta liian paljon ja liian nopeasti, etenkin kun Euroopassa koronavirusepidemia on jälleen kiihtymässä eivätkä Yhdysvalloissa poliitikot ole vieläkään päässeet yksimielisyyteen uudesta talouden apupaketista”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen. Muita epävarmuustekijöitä ovat yhä hitaasti etenevät brexit-neuvottelut ja marraskuun alun Yhdysvaltojen vaalit. Nämä eivät kuitenkaan ole pelottaneet Danske Bankin suomalaisia piensijoittaja-asiakkaita, vaan elokuun nettomyyntien jälkeen syyskuussa asiakkaat...

Lue lisää ›

OAJ vaatii 2 miljardin euron palauttamista koulutukseen ja kuntien määrän karsimista

OAJ vaatii, että helmikuussa eduskunnalle annettavassa koulutuspoliittisessa selonteossa eduskuntapuolueet sitoutuvat nostamaan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta vähintään 2 miljardilla eurolla sekä kuntien määrän karsimista noin sataan. Suomen hallitus valmistelee kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuutta käsittelevää selontekoa, joka luotaa aiheita 2030-luvulle, jopa 2040-luvulle saakka. OAJ vaatii, että eduskuntapuolueet sitoutuvat koulutuspoliittisessa selonteossa neljään periaatteeseen: 1. Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on nostettava maailman huipun edellyttämälle tasolle yli hallituskausien ulottuvalla kasvuohjelmalla Osaaminen, tutkimus ja koulutus ovat Suomen tärkeimpiä kilpailukykytekijöitä. Niiden rahoituksessa Suomi on silti jäänyt jälkeen, kun verrataan muihin Pohjoismaihin. Siksi OAJ vaatii vähintään 2010-luvulla tehtyjen 2 miljardin leikkausten suuruista tasonnostoa koulutuksen rahoitukseen. – Ilman kunnollista sitoutumista resurssien kasvuun, ei juhlapuheissakaan voida hehkuttaa maailman osaavinta kansakuntaa. Nyt olisi mahdollisuus sitoutua tavoitteeseen osaavimmasta kansakunnasta myös tekojen tasolla, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa. 2. Koulutuksen laatua on säädeltävä entistä tiukemmin, kun koulutuksen järjestämistapoja uusitaan Oppijamäärät vähenevät Suomessa merkittävästi johtuen...

Lue lisää ›

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”nimitystoimikunta”) on asetettu. Nimitystoimikunnan jäsenistä yksi on Nordean hallituksen puheenjohtaja. Muut jäsenet edustavat yhtiön neljää äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa elokuun 31. päivänä 2020. Nimitystoimikunnan kokoonpano: Ricard Wennerklint, Sampo Oyj:n strategiajohtajaLars Ingemann Nielsen, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtajaAnn Grevelius, Alectan hallituksen jäsenNiko Pakalén, Cevian Capitalin osakasTorbjörn Magnusson, Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin ensimmäisessä kokouksessa Sampo Oyj:n strategiajohtaja Ricard Wennerklint. Suomen, Ruotsin ja Tanskan arvo-osuusjärjestelmiin 31. elokuuta 2020 rekisteröityjen omistusten perusteella yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli noin 31,1 prosenttia. Nordean varsinainen yhtiökokous on perustanut nimitystoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on tehdä vuosittain tai tarvittaessa yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valintaa ja palkkioita. Lisäksi nimitystoimikunnalle kuuluu muita sen työjärjestyksessä määriteltyjä tehtäviä. Nimitystoimikunta...

Lue lisää ›

Nordean hallitus päättää luovuttaa yhtiön omia osakkeita muuttuvia palkkioita koskevien ohjelmien perusteella

Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) hallitus on tänään päättänyt luovuttaa yhtiön omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla Nordean muuttuvia palkkioita koskevien ohjelmien perusteella. Päätös pohjautuu 28. toukokuuta 2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakeannissa luovutetaan maksutta enintään 26 000 Nordean hallussa olevaa omaa osaketta muuttuvia palkkioita koskevien ohjelmien piiriin kuuluville ohjelmien ehtojen ja sääntelyn edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Näin täytetään Nordean sitoumukset maksaa osa muuttuvista palkkioista osakkeina. Luovutettaviin osakkeisiin sovelletaan odotusaikaa soveltuvan sääntelyn mukaisesti. Osakkeet luovutetaan arviolta aikaisintaan 14. syyskuuta 2020 yhdessä tai useammassa erässä. Lähde: News Cision

Lue lisää ›

Danske Bank: Elpymisen nopein vaihe takana – Suomen talous kärsii jälkisyklisyydestä

Danske Bankin ekonomistit nostavat ennustettaan Suomen talouskasvusta tänä vuonna. Elpyminen on käynnissä, mutta ensi vuonna talous kasvaa aiempaa arviota hitaammin. Maailmantaloudessa koronaviruspandemian pahimman vaiheen taittuminen ja rajoitustoimien purku mahdollistivat kesällä talouden melko ripeän, mutta vain osittaisen elpymisen. Suomen talous on toistaiseksi selvinnyt koronakriisistä pelättyä pienemmin vaurioin. Danske Bankin ekonomistit nostavat hieman ennustettaan ja odottavat Suomen bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 4,5 prosenttia 5,5 prosentin supistumisen sijaan.  Vuoden 2021 talouskasvuksi ennustamme nyt vaatimatonta 2,5 prosentin tahtia. Työttömyysasteen ennustamme nousevan 8,2 prosenttiin ja pysyvän koholla myös tulevana vuonna. Koronavirusepidemia oli Suomessa kesympi kuin useimmissa maissa, eikä talouden toiminta pysähtynyt täysin. Myös torjuntatoimet olivat lievempiä, eikä tehtaita tai rakennustyömaita suljettu. Pääasiallisia kärsijöitä koronan ensimmäisessä aallossa olivat palvelualat, kuten ravintolat ja matkailu, mutta niidenkin kohdalla tilanne...

Lue lisää ›

Koronaepidemia näkyy suomalaisten unelmissa – autokauppa käy kuumana

Joka viides suomalainen unelmoi auton hankinnasta, kertoo Autobarometri 2020 -tutkimus. Käytettyjen autojen kauppa käy vilkkaana ja kiinnostus osamaksurahoitukseen on kasvanut viimeisten kuukausien aikana. Danske Bankin Taloustutkimuksella teettämässä Autobarometri 2020 -kyselytutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten unelmia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen mukaan noin joka viides suomalainen unelmoi auton hankinnasta. Autosta unelmoivat eniten miehet, pienituloisimmat sekä lapsiperheelliset. Koronaepidemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus näkyy kuitenkin autounelmien toteuttamisessa: 37 % kaikista tutkimukseen vastanneista autosta unelmoivista aikoo toteuttaa tämän unelmansa. Osuus on pienempi kuin vuosi sitten, jolloin vastaava luku oli 43 %. Merkittävästi muita todennäköisemmin autounelmansa aikovat vuoden sisällä toteuttaa 36–45-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat, Helsingissä ja Uudellamaalla asuvat sekä suurituloisimmat kotitaloudet. Myös uuden tai uudehkon auton seuraavaksi hankkivat aikovat muita useammin toteuttaa autonhankintaunelmansa. ”Käytettyjen autojen kauppa on...

Lue lisää ›

​Visa ja Vipps yhteistyöhön koko Euroopassa

Yhteistyö tuo pankeille uusia mahdollisuuksia mobiilimaksupalveluiden kehittämiseen. Lontoo 3.9.2020 –Visa (NYSE: V) ja Norjan suurin mobiilimaksusovellus Vipps ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka tarkoitus on saada mobiilimaksut yhä useamman käyttöön Euroopassa. Visan asiakkaat ja kumppanit voivat tästä lähtien hyödyntää Vippsin alustaa omien digitaalisten lompakoidensa luomiseen ja tarjota omille asiakkailleen näin uusia tapoja maksaa, vastaanottaa maksuja ja hallita rahankäyttöään. Koronapandemian myötä siirtyminen turvallisten digitaalisten maksujen pariin on kiihtynyt koko maailmassa, ja yhä useampi kuluttaja ja yritys on valinnut digitaalisen maksamisen ensisijaiseksi maksutavakseen. Euroopassa yli 75 % Visa-maksuista tehdään verkossa tai lähimaksuna, ja kesäkuussa 2020 kahdessakymmenessä Euroopan maassa nähtiin jopa yli 25 % kasvua verkko-ostoksissa edellisvuoteen nähden. “Elämä ilman käteistä on Pohjoismaissa jo tuttua, ja nyt siirrymme enenevissä määrin myös kohti kortittomia maksuja....

Lue lisää ›

85 miljoonaa euroa koronatukia Tampereen kaupunkiseudulle

Tampereen seudulle on myönnetty tukea toiseksi eniten Uudenmaan jälkeen. Tampereen kaupunkiseudun yrityksille on jaettu elokuun puoliväliin mennessä yhteensä 85 miljoonaa euroa korona-avustuksia. Avustusta on saanut yhteensä 5276 kaupunkiseudun yritystä tai yrittäjää. Suurin osa tuista, 62,5 miljoonaa euroa, on suuntautunut tamperelaisille yrityksille. Toiseksi eniten tukea ovat saaneet ylöjärveläiset yritykset. ​Yli puolet tuen saajista ovat yksinyrittäjiä. Seuraavaksi suurin osa, 14,7 prosenttia, ovat Business Finlandin tukea saaneita yrityksiä. Business Finlandin jakama tuki on myös rahamäärällisesti suurin, 44 miljoonaa euroa. Toiseksi merkittävin tukimuoto on ollut ELY-keskuksen kehittämisavustus, jota on myönnetty 19,7 miljoonaa euroa. ​ Eniten Business Finlandin myöntämää koronatukea Tampereen kaupunkiseudulla ovat saaneet sekä euromääräisesti että yritysten määrällä mitattuna informaatio- ja viestintäalojen yritykset. 151 alan yritykselle on myönnetty tukea lähes 10 miljoonaa euroa. Teollisuuden...

Lue lisää ›

Suomen Pankki kartoitti ensimmäistä kertaa laajasti talousosaamistyötä

Monet eri tahot tekevät työtä suomalaisten talousosaamisen edistämiseksi, mutta yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja yritysten välillä voisi tehdä tehokkaammin. Tämä käy ilmi Suomen Pankin tuoreesta kartoitusraportista. Raportti perustuu keväällä 2020 Suomen Pankin talousosaamishankkeen verkostolle lähettämään kyselyyn. Siinä selvitettiin organisaatiokohtaisesti ja toiminnoittain käynnissä olevaa talousosaamisen edistämistoimintaa. Kyselyyn vastasivat kaikki keskeiset toimijat, yhteensä 46 organisaatiota. Talousosaamisen edistämisen toimintamuotoja raportoitiin yhteensä 141 kappaletta. Kartoitusraportin mukaan talousosaamisen edistämistä on kohdennettu hyvin paljon kouluihin ja nuoriin. Kaikki kansalaiset tarvitsevat kuitenkin matalan kynnyksen ennakoivia neuvontapalveluita oman talouden valinta- ja päätöksentekotilanteisiin. Myös ammattilaiset tarvitsevat tietoa muiden toiminnasta. Olemassa olevan tiedon ja palveluiden löydettävyyttä tulee raportin mukaan parantaa. Kysely osoitti puolueettoman paikan tarpeen tiedon jakamiselle. Palveluita ja materiaaleja tulee olla tarjolla eri kielillä sekä selkokielisesti. Projektipäällikkö Anu Raijaksen mukaan...

Lue lisää ›

OP Ryhmä maksaa Tuotto-osuuksien korot tammikuussa 2021

OP Ryhmä noudattaa Euroopan keskuspankin (EKP:n) antamaa suositusta ja lykkää edelleen Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua. Tuotto-osuuksien korot maksetaan tammikuussa 2021. OP Ryhmä tiedotti 2.4.2020 lykkäävänsä Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua kesäkuulta lokakuulle 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan maaliskuussa antamien suositusten mukaisesti. EKP on 28.7.2020 pidentänyt suosituksensa voimassaoloaikaa ja kehottaa pankkeja pidättäytymään voitonjaosta 1.1.2021 asti. Myös Finanssivalvonta on pidentänyt voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 asti. Suosituksella pyritään turvaamaan pankkien kykyä tukea reaalitaloutta yritys- ja kotitalousrahoituksella koronapandemian aiheuttaman talouskriisin vaikutusten helpottamiseksi. OP Ryhmä on yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, ja sen CET1-vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa vahva 17,7 prosenttia, mikä ylittää viranomaisen asettaman minimivaatimuksen 8 prosenttiyksiköllä. Vuodelta 2019 kertynyt Tuotto-osuuksille maksettava korko on yhteensä 97 miljoonaa euroa, mikä oli ainoastaan 11,6 prosenttia OP Ryhmän vuoden 2019...

Lue lisää ›