SDP:n Viitanen pitää ulkomaisten rahastojen lähdeveron etenemistä tärkeänä

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on vastikään nimittänyt asiantuntijatyöryhmän selvittämään, voidaanko ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osingoista periä 5 prosentin lähdeveroa vuoteen 2022 mennessä.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) pitää asian etenemistä tärkeänä.

– Ulkomaiset sijoittajat saavat Helsingin pörssin yhtiöiden vuosittain maksamista yli 10 miljardin euron osingoista noin puolet. Niistä miltei kaikki kertyy rahastoille ja muille toimijoille, jotka eivät maksa tuloista veroa Suomeen. Asettamalla maltillinen lähdevero näille verovapaille osingoille voisimme saada jopa satoja miljoonia verotuloja joka vuosi, Viitanen toteaa.

SDP on kannattanut ulkomaisten rahastojen osinkojen verottamista jo ennestään. Viitanen pitää lähdeveron toteutusta erityisen ajankohtaisena nyt, sillä koronaepidemian myötä tarvitaan lähivuosina keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi.

– Työn käynnistäminen varmistaa sen, että vero olisi mahdollista ottaa käyttöön hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2022. Meidän on pystyttävä rahoittamaan niin koronatoimet, elvytys kuin välttämättömät satsaukset esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämiseen ja vanhusten hoivan parantamiseen oikeudenmukaisella tavalla. Veropohjan tiivistäminen on siihen paras keino.

Asiantuntijatyöryhmä pyrkii saattamaan johtopäätökset hallituksen käyttöön 31.3.2021 mennessä. Näin ne olisivat käytettävissä ensi vuoden kehysriihessä. Ulkomaisten verovapaiden yhteisöjen verottaminen edellyttää kansainvälisten sopimusten vuoksi sitä, että vero kohdistuisi osin myös kotimaisiin verovapaisiin yhteisöihin.

– Työryhmän huolellista valmistelua tarvitaan, sillä kyseessä on Suomessa uuden tyyppinen veromalli. Pidän myös tärkeänä hallitusohjelman kirjausta siitä, että mahdollisen veron toteutuksen myötä tieteen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan kokonaisrahoitus ei laske. Päinvastoin ulkomaisilta toimijoilta perittävä lähdevero antaa osaltaan mahdollisuuden tällaisen tärkeän toiminnan lisärahoitukseen, Viitanen sanoo.

Suomi on ulkomaisille kiinteistösijoittajille veroparatiisi

Hallitusohjelmaan nojaavassa selvityksessä arvioidaan lisäksi, miten ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen Suomesta saamien kiinteistösijoitusten voitoista voitaisiin periä kohtuullista veroa.

– Suomesta on tullut ulkomaisille kiinteistösijoittajille veroparatiisi, kun ne voivat välttää verot jopa kokonaan Suomesta kertyvistä voitoista. Ongelma on suuri, sillä ulkomaisten sijoittajien osuus Suomen kiinteistömarkkinoilla on jo noin kolmannes. Niiden omistusten arvo nousee yli 20 miljardiin euroon, joten saattamalla tuotot verotuksen piiriin voisi kertyä kymmeniä miljoonia euroja, Viitanen toteaa.

Lähde: STT Info