KOTITALOUKSIA, PAINEITA ETENKIN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

POP Pankissa on seurattu huolestuneena suurten yhtiölainojen määrän kasvua koko maassa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla. Mittavat yhtiölainat velkaannuttavat kotitalouksia epäsuorasti.  POP Pankki -ryhmän johtaja Timo Hulkko pitää perusteltuna valtiovarainministeriön työryhmän syksyllä esittämiä yhtiölainoihin liittyviä rajoituksia. Taloyhtiölainojen lisääntynyt käyttö ei kosketa vain pääkaupunkiseutua, vaan kaikkia kasvavia kaupunkeja. 

Rakentaminen on ollut usean vuoden ajan vilkkainta juuri pääkaupunkiseudulla, jossa myös asuntojen keskimääräiset hinnat ovat muuta maata korkeampia. Näin taloyhtiölainojen suurin keskittymäkin on juuri pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2018 uusista kerrostaloasunnoista yli 35 prosenttia valmistui pääkaupunkiseudulle. – Suurella yhtiölainalla myytävien asuntojen määrä on kasvanut rajusti Helsingissä. Vuosina 2018 ja 2019 peräti puolessa uusista asunnoista oli yli 70 prosentin yhtiölainaosuus. Vertailuksi voi ottaa vuoden 2010, jolloin niiden osuus oli ainoastaan muutama prosentti, toteaa Timo Hulkko. Suuret yhtiölainat ja velkaantuminen ovat aiheuttaneet huolestumista, kun Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste on noussut lähes yhtäjaksoisesti yli kymmenen vuoden ajan. Luku oli vuoden 2018 lopussa historiallisen korkealla tasolla 127,2 prosentissa. 

Kotitalouksissa puskuria 

Timo Hulkko kertoo, että POP Pankin tuoreen kansalaissuhdanne-ennusteen mukaan kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet palkkasumman kasvun myötä voimakkaasti vuosina 2018 ja 2019. Maksuhäiriöt ovat kuitenkin lisääntyneet, kun esimerkiksi lainaa otetaan muualtakin kuin pankeista. Yhtiölainat vastaavasti velkaannuttavat kotitalouksia epäsuorasti.

Valtiovarainministeriön työryhmä selvitti loppusyksystä kotitalouksien velkaantumista ja esitti keinoja sen hillitsemiseksi. Työryhmän raportissa esitetään avuksi esimerkiksi enimmäisvelkasuhdetta, enimmäistakaisinmaksuaikaa ja rajoitteita taloyhtiölainoihin. Työryhmän selvityksessä ehdotetaan, että taloyhtiölaina saisi olla enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Niiden takaisinmaksuaika olisi enintään 25 vuotta, kuten muissakin asuntolainoissa. Timo Hulkko kertoo, että POP Pankin tuoreen kansalaissuhdanne-ennusteen mukaan kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kuitenkin kasvaneet palkkasumman kasvun myötä voimakkaasti vuosina 2018 ja 2019. Ennätysalhaiset korot ovat myös osaltaan vaikuttaneet kotitalouksien tilanteeseen. 

Lähde: MyNewsDesk