Rautelle noin 18 miljoonan euron tilaukset Venäjälle

RAUTELLE NOIN 18 MILJOONAN EURON TILAUKSET VENÄJÄLLE

Raute Oyj on saanut yhteensä noin 18 miljoonan euron arvoiset tilaukset Red October LLC -nimiseltä yhtiöltä Venäjälle. Rauten nyt saamat tilaukset pitävät sisällään uuden koivuviilu- ja vaneritehtaan tärkeimpien tuotantoprosessien koneet ja laitteet: tukinkäsittelylinja, kolme viilunsorvauslinjaa, viilunkuivaus- ja lajittelulinja, vanerin ladonta-, puristus- ja reunasahauslinjat. Laitteet toimitetaan Red Octoberin rakennettavalle koivuviilu- ja vaneritehtaalle Permiin Venäjälle. Toimituskokonaisuuteen sisältyy lisäksi monivuotinen huoltosopimus sekä laajat digitaaliset palvelut.

Perustettavan tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 45 000 m3 koivuvaneria ja 60 000 m3 muille vanerin ja huonekalujen valmistajille toimitettavaa koivuviilua. Tuotannon uudessa tehtaassa suunnitellaan alkavan vuonna 2023.

Koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2022 elo- ja marraskuun välisenä aikana. Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten yksiköissä Lahdessa, Shanghaissa ja Kajaanissa sekä yhteistyökumppaniverkostossa.

Red October on suurin sahatavaraa valmistava tehdas Permin alueella Venäjällä ja se on perustettu jo vuonna 1910. Viime vuosina yhtiö on kehittänyt toimintaansa järjestelmällisesti mm. rakentamalla uuden sahalaitoksen vuonna 2013. Red October laajentaa nyt toimintaansa koivuviilun ja -vanerin valmistukseen. Yhtiöllä on toimiluvat metsäalueeseen, jolta voidaan hakata puuta yli miljoona kuutiota vuodessa. Red Octoberin toiminnot kattavat koko puutavaran hankintaketjun: metsänhoito, hakkuut, kuljetukset, sahaus ja sahatavan toimittaminen yhtiön asiakkaille yli 30 maassa kolmessa maanosassa. Yhteistyössä Rauten kanssa toteutettavan projektin myötä yhtiö odottaa kaksinkertaistavansa nykyiset tuotantokapasiteettinsa tuotannon kaikissa vaiheissa ja maksimoivansa metsävarojen hyödyntämisen mukaan lukien sekä havupuulajit (kuusi ja mänty) että lehtipuulajit (koivu, haapa). Red Octoberilla on ISO-, FSC- ja PEFC-sertifikaatit ja yhtiön missio on kehittyä huipputeknologian avulla.

Rauten valintaan toimituskokonaisuuden toimittajaksi vaikutti Rauten vahva osaaminen vanerinvalmistuksen kokonaisprosessista. Lisäksi valintaan vaikutti Rauten palvelukyky sekä digitaalisten kanavien kautta että paikallisella läsnäololla Venäjällä.

Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2021. Rauten vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

Lähde: STT Info