Verkkokaupan arvonlisäverouudistuksen käyttöönotto siirtyy kesään 2021

Verkkokaupan arvonlisäverouudistuksen käyttöönottoa on päätetty lykätä koronaepidemian vuoksi. EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät uudistuksen joulukuussa 2017 ja se oli tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. EU:n komissio ehdotuksesta käyttöönotto siirtyy kuitenkin ensi vuoden kesään toteutuen 1.7.2021 alkaen.

Verkkokauppa voi huolehtia ilmoituksista ja maksuista yhdessä palvelussa

Uudistuksella laajennetaan arvonlisäveron sähköisten palveluiden erityisjärjestelmän soveltamisalaa aiemmasta. Tätä järjestelmää (ns. Mini One Stop Shop) ovat voineet käyttää EU-alueelle ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset, jotka myyvät tele-, lähetys- tai sähköisiä palveluja kuluttajille EU-maissa. Heinäkuusta 2021 lähtien erityisjärjestelmä laajenee myös muihin kuluttajille myytävien palvelujen myyntiin ja tavaroiden verkkokauppaan kuluttajille.

Tällä hetkellä EU:n sisämarkkinoilla toimivan verkkokaupan on rekisteröidyttävä toiseen EU-maahan, jos tavaroiden kuluttajamyynti kyseiseen maahan ylittää sikäläisen lainsäätäjän asettaman euromääräisen kynnysarvon. Uudistuksen toteuduttua verkkokauppiaiden ei enää tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa jäsenmaissa, joihin ne myyvät tuotteitaan. Uudistuksen jälkeen EU-maissa toimiville verkkokauppojen käytössä on yksi yhteinen palvelu, joka välittää arvonlisäveroilmoituksia ja maksuja toisten EU-maiden verohallinnoille.

Verkkoalustan rinnastaminen myyjäksi

Uudistukseen sisältyy myös tavaroiden etämyynnin eritysjärjestelmä, kun tavarat toimitetaan EU:n ulkopuolelta ns. kolmansista maista kuluttajille. Internetissä toimivien verkkoalustojen katsotaan toimivan myyjänä, kun ne mahdollistavat EU:n ulkopuolisten yritysten enintään 150 euron arvoisten tavaroiden myynnin asiakkaille EU:ssa verkkoalustansa kautta. Samoja sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun EU:n ulkopuoliset yritykset käyttävät verkkoalustoja myydäkseen tavaroita (niiden arvosta riippumatta) ns. huolintakeskuksesta EU:ssa. Sääntöjen ansiosta veroviranomaiset voivat kantaa arvonlisäveron tästä myynnistä. Verkkoalustojen odotetaan myös pitävän kirjaa tavaroiden tai palvelujen myynnistä, jota niiden alustaa käyttävät yritykset harjoittavat.

Esitys uudistuksista annettaneen ensi syksyn aikana

Uudistusten käyttöönoton siirtyminen vuoden 2021 heinäkuuhun ei aiheuta kansallisia lainsäädäntömuutoksia, koska näitä EU-säännöksiä ei ole vielä viety arvonlisäverolakiimme. Hallitus antanee lakiesityksen arvonlisäverolain muuttamiseksi ensi syksynä.

Lähde: MyNewsDesk