Koronatilanne alensi omistajanvaihdosten määrää kolmanneksella – ”Hyvien omistajanvaihdoshankkeiden toivoisi mieluummin patoutuvan”

Koronakriisi on pienentänyt Finnveran rahoittamien omistajanvaihdosten määrää, ja vuonna 2020 omistajanvaihdoksiin myönnetty rahoitus todennäköisesti laskee. Maaliskuussa yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten rahoituksia tehtiin Finnverassa vielä tasaiseen tahtiin, mutta huhtikuussa rahoitettujen omistajanvaihdosten kappalemäärä aleni 30 prosenttia verrattuna helmi- ja maaliskuuhun. Suurinta pudotus oli pienempien paikallisten yritysten kaupoissa majoitus- ja ravintolapalvelut-toimialalla, johon kohdistui merkittävästi rajoitustoimia. Riskinä on, että omistajanvaihdosten pato alkaa purkautua ei-toivotulla tavalla kannattavien ja ennen koronakriisiä terveellä pohjalla olleiden yritysten lopettamisten ja alasajojen kautta.

Finnvera rahoitti yritysten omistajanvaihdoksia 155 miljoonalla eurolla vuonna 2019, mikä oli viiden vuoden tarkastelujaksolla ennätysmäärä.Valtakunnallisesti Finnvera oli mukana 912 yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisessa. Määrä väheni hieman edellisvuodesta, mutta samalla rahoitettujen yrityskauppojen keskikoko kasvoi.

− Vaikutti siltä, että omistajanvaihdosten pato oli vuoden vaihteessa murtumassa ja hyvä tahti jatkui vielä tämän vuoden alussa. Kauppoja tehtiin yhä enemmän siellä, missä niiden tarve on suurin esimerkiksi yrittäjäkunnan ikääntyessä. Tämä näkyi myös Omistajanvaihdosfoorumin omistajanvaihdosindeksissä. Yli 10 henkeä työllistävien ja sitä suurempien yritysten kaupoilla on merkittävät johdannaisvaikutukset muun muassa alihankintaketjuihin, työpaikkojen jatkuvuuteen ja uudistumiseen, jolloin alueen elinkeinorakenne kehittyy edelleen, sanoo omistajanvaihdoksiin erikoistunut Finnveran aluepäällikkö Elisa Sipponen.

Maakunnista Kymenlaaksossa Finnveran rahoitus omistajanvaihdoksiin viisinkertaistui ja Kainuussa nelinkertaistui. Kasvu oli suurta myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kappalemääräisesti mitattuna omistajanvaihdoksia tehtiin eniten Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, joissa myös yrityksiä on runsaasti.

Riskinä, että ennen kriisiä kannattavat yritykset päätyvät myynnin sijaan lopettamaan toimintansa

Koronan aiheuttama kriisi vaikuttaa yritysten tunnuslukuihin, ja sitä kautta mahdollisesti yrityksen myyntiarvoon. Tulevaisuuden epävarmuus puolestaan hankaloittaa velanhoitokyvyn arviointia. Tilanne on jarruttanut omistajanvaihdosten toteutumista, vaikkakaan ei ole pysäyttänyt yrityskauppoja kokonaan. Osa omistajanvaihdosmarkkinoiden hiljenemisestä johtuu myös siitä, että joitakin jo sovittuja yrityskauppoja on laitettu odotustilaan.

Sipposen mukaan riskinä on, että omistajanvaihdosten pato alkaa purkautua ei-toivotulla tavalla kannattavien ja ennen koronakriisiä terveellä pohjalla olleiden yritysten lopettamisten ja alasajon kautta.

− Hyvien omistajanvaihdoshankkeiden toivoisi mieluummin patoutuvan kuin purkautuvan epätoivotulla tavalla. Tällöin myöhemmin nähtäisiin jälleen paljon omistajanvaihdoksia, kunhan näkyvyyttä saadaan nykyistä yhden-kahden kuukauden akselia pidemmälle. On sekä myyjien että ostajien yhteinen etu, että kauppa viedään läpi onnistuneesti molempien tahojen intressit ja riskit huomioiden. Turhia yritystoimintojen lopettamisia pitäisi välttää, vaikka markkinatalouteen kuuluu toki myös yritystoiminnan supistuminen kriiseissä, Sipponen sanoo.

Ratkaisuna tilanteen yli selviytymiseen voi olla se, että liiketoimintoja pyritään pitämään ketteränä ja toimintaa sopeutetaan kriisin lisäksi tulevaan ”uuteen normaaliin”. Yrittäjien hyvinvoinnista on tärkeää pitää huolta, jotta taistelutahtoa löytyy.

Markkinoiden uudelleenjako kriisin jälkeen

Omistajanvaihdosten vauhdittamisella on tärkeä merkitys yritysrakenteen uudistumiselle Suomessa. Finnveran rahoituslukujen valossa omistajanvaihdoksilla on selvä kytkös yritysten nousuun uudelle kasvu-uralle, sillä noin joka kolmas omistajaa vaihtanut yritys yltää seuraavina vuosina yli 10 prosentin vuosikasvuun.

Kun taloutta jälleen avataan ja on toiminnan uudelleenkäynnistämisen aika, on kriisistä selvinneillä yrityksillä mahdollista osallistua markkinoiden uudelleenjakoon, jos markkinoilta on poistunut toimijoita.

− Talouden uudelleenrakentaminen voi avata myös paljon mahdollisuuksia yrityskauppamarkkinoilla niin kotimaassa kuin globaalistikin.

Rahoituksen saatavuus on tärkeä kysymys omistajanvaihdosten toteutumisessa.

− Vaikuttaisi siltä, että Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla yrityskauppoihin käytetään monipuolisemmin eri rahoitusvaihtoehtoja tai omia pääomia. Tämä näkyi kevään 2020 Pk-yritysbarometrissa. Maakunnissa puolestaan omistajanvaihdosten rahoituksen järjestyminen nojaa enemmän pankkirahoitukseen. Tämä voi näkyä muun muassa kireämpinä vakuus- ja omarahoitusvaatimuksina. Finnvera toimii yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa, ja tavoitteenamme on edistää omistajanvaihdoksia ja sitä kautta yritysten kasvua ja uudistumista rahoituksen keinoin.

Lähde: STT Info