Finnveran takausosuus jopa 90 prosenttia, jos rahoituksen järjestyminen sitä edellyttää

Finnvera varautuu koronaviruspandemian jatkuessa syntyviin erilaisiin rahoitustarpeisiin nostamalla takausosuutensa enimmillään 90 prosenttiin. Jatkossakin Finnveran takausosuus on ensisijaisesti 80 prosenttia, mutta jopa 90 prosentin takaus voidaan myöntää pankin myöntämien velkakirjaluottojen takaamiseen, jos pk-yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Jotta korkeammasta takausosuudesta tuleva hyöty kohdistuisi täysimittaisesti yrityksille, Finnvera asettaa samalla hintakaton takaamalleen pankin lainalle ja rajaa pankin lainasta perimän koron enimmäismarginaalia ja toimitusmaksua.

− Tärkeintä on, että yritys ottaa edelleenkin rahoitustarpeissa yhteyden ensin omaan pankkiin. Suurin osa yrityksistä tulee arviomme mukaan saamaan jatkossakin pankkirahoitusta alhaisemmillakin takausosuuksilla, minkä vuoksi Finnveran takausosuuden yleinen nostaminen 90 prosenttiin ei ole aiheellista. Lisäksi se nostaa aina yrityksen rahoituskustannuksia, toteaa Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

90 prosentin takauksen myöntämisessä EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvään laskentaan käytetään uutta korona-valtiontukimuotoa, joka osaltaan asettaa ehtoja korotetun takauksen myöntämiselle. Finnveran on toimitettava tiedot kaikista 90 prosentin takauksen saaneista yrityksistä EU:n komissiolle, joka julkaisee yritysten tiedot sivustollaan. Finnvera noudattaa omassa toiminnassaan salassapitosäädöstä, jonka mukaan asiakastiedot eivät ole julkisia.

Korotettu takausosuus on haettavissa heti ja se on käytettävissä vuoden 2020 loppuun.

Korotetun takausosuuden edellytykset

Korotettua 90 prosentin takausosuutta voidaan käyttää, jos lainan hakija on pk-yritys, joka tarvitsee rahoitusta investointeihin tai käyttöpääomaan ja jos rahoitus ei ilman korotettua takausosuutta muutoin järjestyisi.

Takaus voi kohdistua pankin myöntämään vähintään 50 000 euron suuruiseen velkakirjaluottoon, jonka laina-aika on enintään 6 vuotta ja lyhennysvapaa enintään 12 kuukautta. Laina voi olla määrältään enintään yrityksen vuoden 2019 palkkakulut kaksinkertaisena tai enintään 25 prosenttia yrityksen liikevaihdosta vuonna 2019.

Velkakirjaluotto voidaan myöntää sekä investointeihin että käyttöpääomarahoitukseksi. Yritys ei voi maksaa taattavalla luotolla olemassa olevia vastuita pankille eikä sitä voi käyttää talletusvakuutena.

Korotettua takausosuutta käytetään tapauskohtaisen harkinnan perusteella, ja Finnvera edellyttää takaukselleen normaalin luottopolitiikkansa mukaiset vakuudet.

Pankin luoton korkomarginaali voi olla enintään 2 % p.a. ja toimituskulut enintään 1 % luoton pääomasta. Luottokustannuksia ei saa nostaa ilman Finnveran suostumusta. Luotonantaja antaa kaikkiin luotonsaajalle aiemmin myöntämiinsä rahoituksiin vähintään 12 kuukauden lyhennysvapaan luottoaikaa pidentäen ja jatkaa limiittien voimassaoloaikaa vähintään 12 kuukautta. Luotolla nostettuja varoja ei saa käyttää luotonantajan luotonsaajalle myöntämien vastuiden maksamiseen, pantata tai muuten antaa vakuudeksi tai lainata.

Finnveran takauksen takausprovisio 90 prosentin takaukselle korkeimmillaan 2,55 % p.a. riippuen yrityksen riskiluokasta ja laina-ajasta. Finnveran takaus kattaa 90 prosenttia pankkilainan riskistä, ja Finnveran on hinnoittelulla katettava oma osuutensa luottotappioista.

Lähde: STT Info